warchild

War Child inleder nytt teaterprojekt i Libanon

June 17, 2020

War Child har genom Svenska Institutets anslag Creative Force tilldelats 100 000 kronor för ett teaterprojekt i Libanon. Genom projektet skapar vi dialog mellan grupper och stöttar barn som bearbetar trauman.

Libanon är ett både religiöst och socioekonomiskt delat land med minst tolv etniska grupper. Tidigare konflikter och politiska oroligheter i landet liksom det faktum att landet tagit emot flest flyktingar per capita i världen har gjort att många barn och unga varit med om trauman. Därför kommer vi tillsammans med det Beirut-baserade teaterkompaniet Zoukak starta ett teaterprojekt i september, som syftar till att sammanföra människor och få barn att bearbeta trauman och läka sår genom att använda kreativitet. Att barnen lär sig diskutera och uttrycka sina tankar och idéer stärker även demokratin på lång sikt. Metoden, som lutar sig mot forskning, är effektiv och undviker att stigmatisera barnen. För att genomföra projektet kommer vi träna vuxna i att skapa dialog och i att använda psykosociala verktyg för att ingripa när barn mår dåligt.
– Vi är jätteglada över att med hjälp av Svenska Institutets projektmedel kunna ge stöd till nya former för att skapa dialog och kommunikation. Vår samarbetspartner Zoukak har mycket erfarenhet av dialogprojekt i form av till exempel gatuteater. Den typen av uttryck kan leda till att konflikter förebyggs och att spänningarna grupper emellan minskar. En grupp som är särskilt mottaglig för den här typen av kommunikation är barn. Att inkludera barn i processen kan därför hjälpa till att skapa fredlig samlevnad, säger Peter Brune, generalsekreterare för War Child Sverige.

Projektet kommer, utöver barnen, bland annat involvera ungdomsledare, utbildare, socialarbetare, terapeuter, psykologer och konstnärer. Fokuset ligger på marginaliserade och utsatta grupper i hela landet och kommer löpa till och med årsskiftet.

Svenska Institutets anslag Creative Force riktar sig till svenska organisationer som arbetar internationellt med att stärka demokrati, mänskliga rättigheter eller yttrandefrihet och som använder kultur eller media som metod för positiv förändring.

War Child genomför varje år insatser som når omkring 300 000 barn i krig och konflikt. Genom nyskapande insatser och med utgångspunkt i modern forskning kan vi säkerställa kvalitén och långsiktigheten i arbetet med att ge stöd till utsatta barn.

 

 

 

 

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..