warchild

War Child stolta över att vara en del av Generation Pep

October 9, 2018

 

Vi är stolta över att vara en del av Generation Pep!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom kreativa samarbeten där ungas hälsa står i fokus. Under 2018 har War Child startat upp sitt första projekt i Sverige. Ett samarbete mellan War Child, Scania och Södertälje kommun som handlar om att stärka nyanlända ungdomar. Med hjälp av War Childs välbeprövade metoder och Scanias anställda som mentorer får ungdomarna stöd för att kunna växa upp till trygga, självständiga vuxna i ett nytt land. Genom lagsport och kreativ lek lär sig ungdomarna om samarbete och laganda. Här fungerar sporten och leken som en universellt språk som gör att både ungdomar och mentorer känner sig inkluderade oavsett ursprung. Övningarna sker i en tillåtande atmosfär och resulterar i både glädje och ny energi hos ungdomarna.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..