warchild

Var med och skriv under för mer resurser till psykosocialt stöd inom bistånd

August 20, 2019

Krig märker barn för livet. Men det behöver inte vara så. Genom psykosocialt stöd kan barn och unga som upplevt krig återhämta sig och bearbeta sina upplevelser. Just idag är omkring 84 miljoner barn i stort behov av detta stöd.

Genom traditionell katastrofhjälp får barn i krig tillgång till tak över huvudet, en varm filt samt mat och dryck. Det är livsviktigt. Men om du drömmer mardrömmar om kriget så att du inte kan sova, och om du är så stressad att du inte kan svälja den mat du får, är den hjälpen inte tillräcklig.

Vi tycker att det borde vara självklart att barn i krig får psykosocialt stöd så tidigt som möjligt.

Med rätt psykosocialt stöd kan barn överkomma de negativa effekter som ett krig har. Med detta stöd ökar barnens psykiska välmående och inre styrka. De får chansen att bara vara barn igen. På så sätt får de ny kraft för att forma sin framtid.

För att förhindra att miljoner barn märks för livet av krig måste akut psykosocialt stöd bli ett beständigt inslag i internationell katastrofhjälp.

Skriv under War Childs namninsamling för att ge krigsdrabbade barn chans till bättre psykisk hälsa!

Vi driver denna namninsamling tillsammans med våra kollegor i Holland och i Tyskland. Namninsamlingen överlämnas till den Holländska regeringen med uppmaning att sprida till andra länder, samt presenteras på “International conference on mental health and psychosocial support in crisis situations” i Amsterdam i oktober. Läs mer om konferensen här. 

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..