warchild

Rana stöttar barnen, dag som natt. Medan andra kanske redan har gett upp, fortsätter Rana. Hon är en av War Childs outtröttliga krafter i Libanon. Och hon är enormt uppskattad av alla barn.

 

Varje dag jobbar Rana med full energi i vårt SHIELD-program. Genom projektet ser vi till att utsatta flyktingbarn från Syrien får utbildning och får delta i aktiviteter där de kan bearbeta sina känslor men också öva sina sociala färdigheter. Och behovet av stöd är enormt. I Libanon befinner sig just nu mer än 630 000 flyktingbarn från Syrien.

UTTRYCKA SINA KÄNSLOR

Rana berättar om hur läget ser ut: ”De flesta barnen som flytt från Syrien har traumatiska minnen vilket såklart påverkar dem mycket. Genom att till exempel låta dem rita vilka känslor de känner, glädje, tristess eller rädsla kan vi märka om de har problem som vi behöver jobba med. Det hjälper barnen mycket att uttrycka sina känslor och tankar genom att få rita.”

PLANTERAR FRÖN

Enligt Rana så ger det också barnen möjlighet att reflektera över vad de upplevt. ”De har ofta upplevt så mycket krig och våld och såklart alla rädslor som kommer med det. Vi försöker alltid ge utrymme för dessa känslor. Vi gör det ofta på ett lekfullt sätt. Till exempel genom att låta barnen plantera grönsaker och på så sätt se hur något nytt kan växa fram.”

Barnen som deltar i War Childs projekt får utöver att vara kreativa även träna på språk och matte. Det ökar deras självförtroende och ger dem även kunskapen att tänka mer positivt kring sin framtid.

UTBILDNING PÅ DISTANS

Utbildning är en viktig del av War Childs stöd. På grund av coronapandemin har vi behövt pausa många aktiviteter. Men som tur är har vi hittat andra bra lösningar, säger Rana. ”Vi använder oss mycket av digital undervisning online. En stor utmaning har alltid varit att ha tillräckligt med material till barnen. Men genom att göra det digitalt funkar det. Vi når barnen via TV, WhatsApp och när det är möjligt så träffar vi dem i små grupper i lägren.”

VIKTIGAST ÄR ATT BARNEN KÄNNER SIG SÄKRA

”Ja såklart så försöker vi träffa barnen på ett säkert sätt just nu för att se vad de behöver. Och framförallt för att se att de mår okej.” För viktigast av allt är att barnen kan känna sig säkra igen efter att ha genomgått så mycket turbulens. Tillsammans med sina kollegor arbetar Rana dag och natt för att stötta så många barn som möjligt, på behörigt avstånd men ändå nära. För behovet är fortsatt stort i Libanon.

War Child stöttar inte bara barnen utan även de vuxna omkring dem. De har såklart upplevt samma stress och oro. Vi stöttar dem så att de kan finnas där för sina barn.

Foto: Marcel van der Steen
Laddar..