warchild

Varje barn har rätt till utbildning. Det slås bland annat fast i Barnkonventionen som 196 av världens länder skrivit på. Dessvärre är det ofta svårt att upprätthålla rätten till utbildning för barn som lever i länder eller områden där det pågår krig eller konflikt. Just nu fråntas över 32 miljoner barn världen över rätten till utbildning på grund av krig och konflikt. Det är oacceptabelt.

Vi kämpar på flera nivåer för att barnen ska ges utbildning.

På nationell nivå bedriver vi påverkansarbete mot regeringar och berörda myndigheter.

På lokal nivå lobbar vi för bättre undervisningsmetoder i de skolor som finns och är aktiva.

Direkt gentemot barnen arbetar vi med andra utbildningssätt än de som används i den vanliga skolan, för att även barn som lever i krigszoner, i områden med väldigt få lärare eller i väldigt otillgängliga byar ska kunna lära sig räkna, skriva och läsa. Ett exempel är vårt program Can’t Wait to Learn som fått stor internationell uppmärksamhet. Det ger barn utanför skolsystemet möjlighet att lära sig nya saker genom att spela spel på solcellsdrivna surfplattor. All den undervisning som ges inom ramen för Can’t Wait to Learn är baserad på de nationella läroplanerna. Den enkla tekniken och den innovativa spelen, där vi tagit inspiration från spelvärlden, har gjort programmet effektivt och enkelt att implementera i olika typer av kontexter. I vissa fall har det till och med visat sig vara mer effektivt än de nationella metoderna. I Sudan var resultaten hos elever som deltog i Can’t Wait to Learn 2,7 gånger bättre än elever som deltog i den vanliga skolan.

Just nu driver vi Can’t Wait to Learn i Sudan, Libanon, Uganda, Jordanien, Chad och Bangladesh.

Läs mer om Can’t Wait to Learn. 

KUNSKAP GER KRAFT

Kunskap ger kraft och utbildning är grunden för vår mänskliga utveckling. Genom kunskap känner vi oss mer knutna till samhället. En människa som kan läsa, skriva och räkna har också större chans att få ett anständigt jobb och bättre hälsa. Därför är undervisning en av de viktigaste byggstenarna i våra projekt. För barn som växer upp i krig och konflikt är också helt vanliga skolbarn. Vårt arbete syftar till att barnen, den dag det blir fred i landet, ska kunna gå tillbaka till den vanliga skolan, i den årskurs de skulle ha gått i. På så sätt blir kunskapstappet för barnen, samhället och landet inte lika stort.

Laddar..