warchild

Varje barn har rätt till undervisning. Världen har, genom FN, enats om barnens rätt till undervisning. Dessvärre glöms det ofta bort av stridande parter, som ser till sina egna intressen på bekostnad av barnens rättigheter. Just nu finns, världen över, cirka 30 miljoner krigsbarn som aldrig får möjlighet att träffa en lärare. Det vill vi ändra på! War Child gör allt för att barnen ska kunna gå tillbaka till skolan. Vårt arbete sker på många nivåer. Alltifrån att vi erbjuder barnen en alternativ utbildning, till att vi lobbar för bättre undervisningsmetoder och för samtal på regeringsnivå.

Vårt e-learningprogram Can’t Wait to Learn har fått stor internationell uppmärksamhet. Det ger barn utanför skolsystemet möjlighet att läsa, räkna och skriva på solcellsdrivna tablets. Can’t Wait to Learn bygger helt på open source och co-creation. Programmet har, med goda resultat, utvecklats av War Child och testats med barn i Sudan. Från och med 2017 togs detta även i bruk i våra program i Mellanöstern. 2020 beräknas 170 000 barn ha tillgång till undervisning via Can’t Wait to Learn. Läs mer om Can’t Wait to Learn. 

KUNSKAP GER KRAFT

Kunskap ger kraft. Och utbildning är grunden för vår mänskliga utveckling. Kunskap gör att vi känner oss mer knutna till samhället, och därmed får lättare att överleva. En människa som kan läsa, skriva och räkna har också större chans till ett anständigt jobb. War Child tror på värdigheten i utbildning. Vi ser undervisning som en av de viktigaste byggstenarna i våra projekt. För krigsbarn är också helt vanliga skolbarn. Vårt arbete syftar till att barnen, den dag det blir fred i landet, ska kunna gå tillbaka till den vanliga skolan, i den årskurs de skulle ha gått i. På så sätt blir kunskapstappet för barnen, samhället och landet inte lika stort. Ofta tänker man inte på att barn som inte kan gå i skolan också förlorar sin framtid. Att ta igen missade år av undervisning är svårt. Kan man inte läsa, räkna och skriva krymper ens framtid. Vi kämpar för att det inte ska hända.

Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu!

Laddar..