warchild

SKYDD OCH SÄKERHET

Säkerhet är ett stort ord som innefattar många saker. Till exempel att man inte får slå barn, eller tvinga dem att göra saker de inte vill. Som att prostituera sig, gifta sig vid 12-års ålder eller bli barnsoldat. Framförallt betyder säkerhet att barn vågar göra sina röster hörda och att deras åsikter respekteras. Att de får vara obekymrade barn, fria att uttrycka sig och trygga att leka.

SAFE SPACES

War Child möter barnen i våra Safe Spaces. Det är säkra platser dit barnen kan komma för att bearbeta traumatiska upplevelser genom kreativa workshops. Tack vare psykosocialt stöd och undervisning i skyddad miljö får barnen ett andrum. De tillåts ta plats, kan slappna av och åter träna på samspelet med andra barn och vuxna. De blir gladare och lugnare igen. Stressen sjunker och de blir mottagliga för att lära sig nya saker.

SOCIAL OMGIVNING

Diskriminering och utanförskap skapar osäkerhet och är en källa till konflikt. Vi ägnar därför mycket uppmärksamhet i våra program åt ömsesidig respekt. Såväl mellan barnen, som med deras sociala omgivning, det vill säga familjen, skolan och byn. Vi försöker att bryta barriärer mellan befolkningsgrupper och minska fördomar. Det är självklart för oss att flickor, pojkar och barn med särskilda behov ska ges samma möjligheter. Varje barn förtjänar att utvecklas i lugn och ro. Oavsett ursprung, religion, ålder eller kön. Via teaterföreställningar, filmer och andra kreativa uttryckssätt som War Child och barnen arbetar med kan vi diskutera viktiga skillnader och på samma gång ge barnen en röst i samhället. På så sätt skyddar vi också barnens rättigheter.

Laddar..