warchild

SKYDD OCH SÄKERHET

För att ett barn ska känna sig tryggt och säkert kan det inte behandlas hur som helst. Man får till exempel inte slå barn eller tvinga dem att göra saker de inte vill, som att prostituera sig, gifta sig eller bli soldater. Men för att barn ska känna sig trygga krävs också att de har möjlighet och känner sig trygga nog för att leka. Det kan de göra om det finns platser där de bor som är skyddade från våld och konflikt. För att känna sig säkra måste barnen också våga göra sina röster hörda och uppleva att deras åsikter respekteras.

TRYGGA PLATSER (SAFE SPACES)

I många av de konfliktområden där vi arbetar skapar vi trygga platser (safe spaces). Dit kan barn komma för att bearbeta traumatiska upplevelser genom kreativa workshops. Genom workshopparna, som sker i en skyddad miljö där barnen kan få andrum, stöttas barnen både psykosocialt och med undervisning. De tillåts ta plats och slappna av och kan träna på samspelet med andra barn och vuxna. Det gör barnen gladare och lugnare. När stressen minskar är det lättare att bli mottaglig för ny kunskap.

ALLAS LIKA RÄTTIGHETER

För oss är det självklart att flickor, pojkar och barn med särskilda behov ska ges samma möjligheter. Varje barn förtjänar att utvecklas i lugn och ro, oavsett ursprung, religion, ålder eller kön. Diskriminering och utanförskap skapar dessutom osäkerhet och är en källa till konflikt. Därför ägnar vi mycket uppmärksamhet i våra program åt att bygga ömsesidig respekt mellan barnen och deras familjer, skolor och byar. Vi arbetar aktivt för att bryta barriärer mellan befolkningsgrupper och minska fördomar.
Genom teaterföreställningar, filmer, lekar och andra kreativa uttryckssätt kan vi diskutera skillnader och likheter och på samma gång ge barnen en röst i samhället. Det stimulerar barnens utveckling samtidigt som det skyddar deras rätt till yttrandefrihet och demokratiskt deltagande.

Laddar..