warchild

Hur ett barn mår beror på många olika faktorer. En stabil, välkänd och trygg miljö skapar lugna och trygga barn som ser med tillförsikt på omvärlden. Motsatsen skapar negativ stress, ångest och aggression. Att leva i krig har, av War Childs psykolog Ken Miller, liknats vid att befinna sig i ett rum där tjuvalarmet ständigt tjuter. Det är en metafor som de flesta av oss kan känna igen oss i. Efter ett par minuter är stressen över alarmet nästan ohållbar. Vi handlar inte längre rationellt och klarar inte av att fungera normalt. Tänk dig då att alarmet tjuter dag och natt, utan att det går att stänga av. Det är inte svårt att tänka sig den panik som uppstår. Det psykosociala stödet hjälper barnet att bearbeta sina upplevelser, ofta genom kreativa metoder. Arbetet får volymen på det inre alarmet att bli lägre och på sikt tystna helt. Allt War Childs arbete bygger på forskning. Våra barnpsykologer utvärderar hela tiden metoderna för att vidareutveckla dem och göra dem ännu bättre. Vår metod för att arbeta med barnen kallas “I DEAL”. Den finns med flera olika inriktningar, beroende på vilka vi arbetar mot. Läs mer om “I DEAL” här.

MOTSTÅNDSKRAFT

Vi tror på varje barns inneboende kraft och enastående förmåga att återhämta sig! Genom våra program får barnen rätt verktyg för att utveckla sin egen kraft och kunna skapa sig en framtid. I arbetet spelar barnens omgivning en stor roll. Föräldrar, vårdnadshavare, släkt, lärare och resten av samhället engageras för att också kunna vara med och stödja barnen. I krig är de vuxna ofta helt upptagna med att försöka överleva. Stressen de lever under påverkar hela familjen och skapar ofta konflikter även inom familjen. Genom War Child får även de vuxna en ny möjlighet att uppmärksamma vad barnen behöver och hur de kan ge dem det. Det kan handla om enkla saker som att hellre belöna positivt beteende än att bestraffa dåliga uppförande. Eller att uppmärksamma flickors rättigheter.

GE EN RÖST ÅT BARNEN

Barnen först! Om barnen ska kunna växa och utvecklas måste omgivningen se till deras intressen. Genom våra program, där barnen arbetar med konst, teateruppsättningar eller videofilmer, får barnen en möjlighet att göra sina röster hörda. På så vis kan de också påverka sin omgivning. Det stärker barnens självförtroende. Och uppfyller deras rätt att vara en aktiv del av samhället.

Laddar..