warchild

Att leva i krig har, av War Childs psykolog Ken Miller, liknats vid att befinna sig i ett rum där brandlarmet ständigt tjuter. Det är en metafor som de flesta av oss kan känna igen oss i. Efter ett par minuter är stressen över larmet ohållbar. Då klarar vi inte längre av att fungera normalt eller handla rationellt. Det är lätt att förstå paniken som skulle uppstå inom en om larmet skulle tjuta natt och dag, utan möjlighet att stänga av.

För att motverka den här paniken ger vi psykosocialt stöd, ofta genom att låta barnet använda kreativa uttryckssätt i en stabil och trygg omgivning. Det hjälper barnet att bearbeta sina upplevelser.

Allt vårt arbete bygger på forskning, och våra barnpsykologer utvärderar hela tiden metoderna för att vidareutveckla dem och göra dem ännu bättre. Den övergripande metoden för psykosocialt stöd kallar vi för I Deal. Metoden går att anpassa utifrån vilka svårigheter barnen vi arbetar med står inför. I våra I Deal-program hjälper vi barn i konfliktområden att hantera vardagen samtidigt som vi stärker deras självkänsla och motståndskraft. Våra kreativa workshops innehåller musik, dans och teater, och inspirerar unga att bygga upp sin framtid efter väpnad konflikt.

Läs mer om “I DEAL” här.

MOTSTÅNDSKRAFT

Vi tror på varje barns inneboende kraft och enastående förmåga att återhämta sig! Genom våra program får barnen rätt verktyg för att utveckla sin egen kraft och kunna skapa sig en framtid. I arbetet spelar barnens omgivning en stor roll. Föräldrar, vårdnadshavare, släkt, lärare och övriga delar av samhället engageras för att kunna vara med och stödja barnen. I krig och konflikt är de vuxna ofta helt upptagna med att försöka skapa en någorlunda hållbar levnadssituation. Stressen de lever under påverkar hela familjen och leder ofta till konflikter. Genom våra program får även de vuxna en ny möjlighet att uppmärksamma vad barnen behöver och hur de kan ge dem det. Det kan handla om allt ifrån att hellre belöna positivt beteende än att bestraffa dåligt uppförande till att flickor har rätt till utbildning.

GE EN RÖST ÅT BARNEN

För att barn ska kunna växa och utvecklas måste omgivningen se till deras intressen. Genom våra program, där barnen bland annat arbetar med konst, teateruppsättningar och videofilmer, får de en möjlighet att göra sina röster hörda. På så vis kan de också påverka sin omgivning. Det stärker barnens självförtroende och uppfyller deras rätt att få vara en aktiv del av det demokratiska samtalet.

Laddar..