warchild

Kreativitet gör det möjligt för barn i krig att komma tillbaka till en mer normal tillvaro. Kreativitet är svårt att sätta ord på, det är en kraft du upplever genom att skapa. War Childs program är därför inriktade på att fånga upp kreativiteten, inom alla områden där vi är aktiva. Våra kreativa metoder används för att bearbeta traumatiska erfarenheter, så väl när vi lär barnen om deras rättigheter som när vi stärker deras inflytande i samhället och i vårt övergripande fredsarbete. Läs mer

KREATIVA METODER

Barn som lever med krig och våld måste återupptäcka och stärka sina emotionella och sociala färdigheter. War Childs metod för psykosocialt stöd heter “I DEAL” och finns anpassade för olika åldrar och kön.

I DEAL

Genom “I DEAL” så får barnen på ett lekfullt sätt utveckla sina färdigheter, såsom att hantera sina känslor gentemot andra barn och föräldrar, samt bygga tillit och självförtroende. “I DEAL” är ett exempel på hur vi genom lek och kreativa aktiviteter skapar trygga miljöer där barn får möjlighet att uttrycka sina känslor och upplevelser.

Barn som deltar i våra “I DEAL” program lär sig viktiga “life skills” såsom att samarbeta och tänka konstruktivt. Genom kreativa workshops, såsom skapandet av teaterföreställningar och filmproduktioner, får barnen möjlighet att reflektera och uttrycka sig. Barnens budskap sprids därmed också vidare till den vuxna publiken och det lokala samhället. En publik som dessutom har roligt under tiden. Det är inte ovanligt att en filmföreställning skapad av War Childs barn drar en publik på sexhundra personer. Så det är många som påverkas på en gång. Det är aktuellt, engagerande och effektivt.

Vid sidan av “I DEAL” finns även “PARENT DEALS” för föräldrar och vårdnadshavare och “SHE DEALS” som är speciellt framtagen för unga mödrar och flickor som hamnat i prositution eller som utsätts för sexuellt våld. Genom att verka på flera nivåer kan vi göra största möjliga skillnad för barn som växer upp i krig.

FUN DAYS

Självklart finns det även utrymme att ha kul, enbart för glädjens skull. För också barn som lever under svåra omständigheter har rätt att ha roligt. Därför organiserar War Child särskilda Fun Days. Där kan barnen glömma sina problem en stund och ha roligt tillsammans genom skojiga aktiviteter. Våra Fun Days är populära och besöks av allt ifrån 50 upp till 3000 deltagare.

Laddar..