warchild

Varje barn förtjänar att få utvecklas till sin fulla potential, utan att bli diskriminerat eller fara illa. Oavsett kön, ålder, ursprung, funktionsvariation eller religion. Det har bestämts av FN. Och det är även vår fasta övertygelse.

LIKA VÄRDE

Varje barn har samma värde. Oavsett om det är en flicka, pojke eller har särskilda behov.

Barnens rättigheter ska vara likadana, världen över. Varje barn ska ha möjlighet att utveckla sin fulla potential och växa upp till en hel människa. War Child bekämpar därför varje form av diskriminering: barnen emellan så väl som från deras omgivning. Diskriminering är en form av hat, och hat står alltid i vägen för fred.

Genom vårt arbete ser vi till att barnen stärker sin självkänsla samt visar respekt och intresse för eventuella skillnader med andra. I leken presenterar barnen sig för varandra. De lär sig om varandras intressen, bakgrund, vad de tycker är roligt och vad de inte gillar. De upptäcker snart att likheterna som binder dem samman med varandra är många fler än skillnaderna de fått höra om tidigare.

Laddar..