warchild

När hela byn håller koll på att barnen mår bra och åtnjuter sina rättigheter, då är det ofta en trevlig och trygg plats att vistas på. Det gäller såväl här i Europa som i Afrika, Sydamerika och i Mellanöstern. War Child ger barnen själva en huvudroll i skapandet av tryggheten. En viktig del i vårt arbete är också att låta barnen informera så många vuxna i sin omgivning som möjligt, för att göra dem involverade i barnens utveckling.

ATT DELTA

War Child hjälper barn att stå upp för sin egen utveckling och sitt eget välbefinnande. Vi tror inte på att använda tvång och hårda metoder. Hellre låter vi barnen själva diskutera vad de vill ändra på, och hur de vill göra det. Vi arbetar med kreativa metoder som är roliga och lärorika för barnen, samt lätta att förstå för deras omgivning.

Ett sätt att påverka kan till exempel vara att barnen gör radioreportage om jämnåriga barn som sitter i fängelse. Reportage som sedan hittar sin väg till de vuxnas radioapparater. Eller så kan det vara en egenskapad fotoutställning mitt på byns torg om samhällets syn på barnaga.
Vid sidan av att använda olika typer av media uppträder barnen även i pjäser om alla möjliga ämnen som definierar deras värld. Barnen komponerar musik, skapar konstverk och visar det för omvärlden. Föräldrar, vårdnadshavare och släkt är publik. Ämnena som avhandlas i konsten eller pjäsen diskuteras i grupp och på så sätt ökas medvetenheten förståelsen.

Laddar..