warchild

Uganda

Fakta

  • Befolkning: 7 miljoner
  • Befolkning under 18 år: 22 miljoner
  • Personer i behov av akut humanitär hjälp: 840,000
  • Andel flyktningar som är barn: 60 %
  • Antal projekt vi driver: Fyra
  • Antal deltagare: 668 (vuxna) 35,754 (barn)
  • Antal samarbetsorganisationer: 9

Nationell kontext

Uganda har varit självständigt sedan 1962. Sedan dess har en militärkupp, följt av en brutal militär diktatur, samt ett femårigt krig som förde nuvarande president Yoweri Museveni till makten 1986, utspelat sig. Utöver detta så har landet även tidigare genomlidit en våldsamt 20-årigt revolt i norr, ledd av Lord’s Resistance Army.

Uganda upplever nu relativ fred och stabilitet efter årtal av dessa väpnade konflikter. Ändå har pågående konflikter i tre angränsande stater – Sydsudan, Burundi och Kongo-Kingshasa resulterat i att ett stort antal flyktingar sökt flykt till Uganda under de senaste åren.

Ugandas flyktingbefolkning har nästan tredubblats sedan juli 2016. Landet har blivit det största flykting-mottagande land i Afrika och det tredje största i världen – och är för närvarande hem till cirka 1,28 miljoner flyktingar. Av dessa är 64% (825 492 personer) från Sydsudan och 27% (346 527 personer) från Kongo-Kingshasa. Totalt så utgör barn cirka 60% av flyktingarna i Uganda.

2017 anpassade vi vårt Ugandaprogram för att uteslutande fokusera på flyktingbarnens behov och utvidgade därefter vår närvaro i flyktingbosättningar ytterligare under 2018.

Den signifikanta befolkningsökningen i landet har bidragit till hård press på Ugandas resurser. En flyktingbosättning – Bidibidi i Yumbe-distriktet i nordvästra Uganda – har enbart den vuxit till att rymma cirka 227 000 människor på bara några månader.

I slutet av juni 2019 mottog UNHCR och övriga partners som arbetar med flyktingresponsen i Uganda 150 miljoner dollar, vilket dessvärre enbart utgör 17 procent av de beräknade 927 miljoner dollar som väntas behövas för att förbättra den rådande situationen.

Förhållandena för barn

Flyktingbarn i Uganda utsätts konstant för stor stress och konfliktrelaterat våld och separering från familjemedlemmar. De trauman och den smärta som flyktingbarn och ungdomar upplever är stor och har många gånger långtgående påverkan. Därför borde initiativ för att stödja deras psykiska hälsa vara en humanitär prioritering.

Barn och ungdomar som bor i flyktingbosättningar står också inför olika hot mot sin rätt till säkerhet. Dessa hot inkluderar sexuellt våld, barnarbete och barnäktenskap. Utöver det innebär upprepade finansiella kriser att barn som bor i dessa läger kontinuerligt får se sina matrationer krympa.

Vad gör vi? 

Vi arbetar ständigt för att skydda och stödja barn och ungdomar i Uganda genom projekt som syftar till att förbättra deras psykosociala välbefinnande. Detta tillvägagångssätt – tillsammans med vår utbildningsverksamhet – gör det möjligt för barn att bygga upp sin motståndskraft och återhämta sig från konsekvenserna av en utdragen konflikt.

Förbättrat psykosocialt välbefinnande gör det även möjligt för barn och ungdomar att bättre delta i utbildning och få ökade försörjningsmöjligheter som ett direkt resultat.

För att ytterligare möta utbildningsbehoven hos både flykting- och värdsamhällen utvidgade vi vårt globala digitala utbildningsverktyg ‘Cant Wait to Learn‘ i Uganda 2018, vilket ger konfliktdrabbade barn kvalitetsutbildning. War Child har varit aktiv i Uganda sedan 2004.

Projekt

Agribusiness Skills for Refugee Youth (ABSYR)
Detta treåriga projekt i Bidibidi Refugee Settlement i Yumbe District i nordvästra Uganda syftar till att stödja ungdomar, både flyktingar och barn från värdsamhället, att generera en inkomst genom sysselsättning inom jordbruk. War Childs särskilda roll i konsortiet är att ge ungdomar livskunskap. Genom att arbeta tillsammans kan unga förbättra sin ekonomiska självständighet och flyktingar och värdsamhällen kan förbättra tillgången till psykosocial vård.

Voicemore
Detta är ett utvecklingsprogram för ungdomsförespråkare som genomförs i Bidibidi Refugee Settlement i Yumbe District i nordvästra Uganda. Det ger barn och ungdomar som drabbats av väpnad konflikt möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och påverka de beslut som fattas om dem, och stödja dem att tala om sina – och deras kamraters upplevelser av att leva i krigsdrabbade områden. Grupper diskuterar, debatterar och delar med sig av hur konflikter påverkar barn och vad de anser kan göras för att förbättra sina liv.

INCLUDE
Detta ECHO-finansierade (EU) program svarar på de akuta utbildningsbehoven hos flykting- och värdsamhällets barn i tre konfliktdrabbade flyktingbosättningar i västra Nilen och i norra Uganda (distrikten Arua, Moyo och Yumbe). Det stöder barn att återfå sin rätt att lära sig genom att leverera snabba inlärningsmöjligheter i en säker och stödjande miljö och genom att ge psykosocialt stöd för att motverka krigets trauman. Våra partner i programmet är Rädda Barnen, Norska flyktingrådet och Finn Church Aid.

S.P.O.T (Strengthening Psychosocial Support Service for Transformation Among the Congolese Refugees in Uganda)
Ett ECHO-finansierat projekt, som drivs i samarbete med Humanity & Inclusion och TPO Uganda, tillhandahåller akuta psykosociala stödtjänster för kongolesiska flyktingar i Kyaka II och Kyangwali-bosättningarna i västra Uganda. Projektet stöder särskilt personer med funktionsnedsättning, samt barn som blivit utsatta för könsrelaterat våld.

Laddar..