warchild

Sydsudan

Fakta

 

  • Befolkning: 13,3 miljoner
  • Befolkning under 18: 5,9 miljoner
  • Antal personer i behov av humanitär hjälp: 7,1 miljoner
  • Antal barn som påverkas av konflikt: 1,4 miljoner
  • Antal barn som inte går i skolan: 2,2 miljoner
  • Antal undernärda barn: 860 000
  • Antal projekt vi bedrev 2019: 2
  • Antal samarbetsorganisationer: 1
  • Antal deltagare: 1,800 (vuxna) och 9,871 (barn)

Nationell kontext

Den väpnade konflikten får människor i Sydsudan att leva i osäkerhet och rädsla. Trots att inbördeskriget formellt sett avslutades med ett fredsavtal under 2018 är landet fortsatt drabbat av en allvarlig humanitär kris. Många år av konflikt, våld och förstörda försörjningsmöjligheter har lett till att över två tredjedelar av befolkningen (sju miljoner människor) är i akut behov av humanitär hjälp. Över fyra och en halv miljoner personer är på flykt och två och en halv miljon personer har sökt skydd i något av grannländerna Etiopien, Sudan, Uganda eller Kenya.

Konflikten har också haft en stor påverkan på ekonomin, vilket i sin tur har skapat brister i tillgången på mat, sjukvård och skolgång. Antalet våldsbrott har också ökat kraftigt, och mord och sexuellt våld är nu vanligt förekommande.

Förhållandena för barn

De många åren av konflikt i Sydsudan har förstört landets infrastruktur och resulterat i att de samhälls- och familjestrukturer som är så viktiga för att skydda barn raserat. Landets utbildningssystem är särskilt utsatt – nästan var tredje skola har förstörts, skadats eller ockuperats av väpnade trupper.

Mer än fem miljoner barn befinner sig på flykt och är i akut behov av humanitär hjälp. De riskeras värvas till väpnade grupper eller utsättas för övergrepp, exploatering, försummelse, ångest och i värsta fall dödligt våld. Tillgång till basal service är mycket begränsad. Tre miljoner barn beräknas ha mycket osäker mattillgång och miljon lida av svår ångest, varav bara omkring 30 procent har möjlighet att få hjälp.

Den osäkra tillgången till utbildning och sjukvård hotar lämna en hel generation i kris. Över två miljoner barn i skolåldern går inte i skolan och över 1,3 miljoner riskerar att aldrig göra det igen.

“Om jag var president skulle jag jobba hårt för att ena mitt land och hjälpa dem att kämpa krig och hunger”
Cilia (14) från South Sudan

Vad gör vi? 

War Child program i Sydsudan är uppbyggda för att stötta barn hantera både de direkta och de långsiktiga konsekvenserna av konflikt genom att stärka sina egna förmågor. Det är positivt både för dem själva och för landet i stort.

Våra projekt kombinerar utbildning och arbetsplatsträning, psykosocialt stöd och skydd för barn. I alla projekt arbetar vi med deltagande och stärkande metoder. Bland annat stöttar vi genom denna process även föräldrar, vårdnadshavare, lärare, samhällslärare, nationella och internationella samarbetsorganisationer och regeringsföreträdare.

Den här approachen placerar barnen i mitten av vårt arbete och stöttar dem att stärka sin motståndskraft.

Under året har vi utökat antalet nationella och internationella organisationer vi samarbetar med för att kunna erbjuda psykosocial stöttning till barn som varit del av väpnade grupper. Vi utbildar också personer som jobbar inom hjälporganisationer i att ge psykosocialt stöd, vilket gör att tusentals ytterligare barn gynnas av vårt arbete.

Projekt

South Sudan Joint Response 5 (SSJR5)
Det här projektet syftar till att stötta barn att hantera de direkta och långsiktiga konsekvenserna av den väpnade konflikten i Malakal och Fashoda i regionen Övre Nilen. Det kombinerar ppsykosocialt stöd, skydd av barn, icke-formell utbildning och försörjningsutbildning. Att säkra tillgången till mat spelar en nyckelroll i det här projektet.

Community-Based Child Protection and Psychosocial SupportDet här projektet som skapats i samarbete med UNICEF är utformat för att förbättra kvalitén på skyddsmekanismerna och det psykosociala stödet som finns att tillgå för barn i Övre Nilen, Östra Equatoria, Jobglei, Västra Equatoria och Unity. Fokus ligger på nationell och lokal kapacititsutveckling och coachning till befintliga aktörer men vi ger också direkt stöttning till barn.

Barnens berättelser

En lång resa till säkerhet

Syskonen Jok och Mob är bland de 1,9 miljoner människor i Sydsudan som nyligen tvingats fly från sina hem på grund av landets inbördeskrig. De blev föräldralösa när Jok var tio år gammal, och blev därefter utsatta för våld i hemmet och intvingade i barnarbete av sin styvmamma.

Sedermera flyttade Jok och Mob till Jonglei för att bo hos sin farbror. Där började de komma till våra barnsäkra områden. Jok pratade också om barns rättigheter på ett radioprogram som är del av aktiviteterna i området. Båda barnen jobbar också med påverkansarbete i den delen av Jonglei där de bor, genom att hjälpa till att sprida kunskap om barns rättigheter och skydd av barn både till andra barn och till vuxna.

Jok och Mab går till det barnsäkra området varje dag.
– Jag älskar att komma dit varje dag, säger Jok.  Jag tackar alla som hjälpt mig att komma ifrån min hemska styvmamma till min farbror som bryr sig om oss.

Laddar..