warchild

Sudan

Fakta

  • Antal barn som påverkas av konflikt: 2,6 miljoner
  • Antal projekt vi driver: 1
  • Antal deltagare: 2,667

Nationell kontext

Sudan har varit föremål för långdragna väpnade konflikter, både internt och externt, sedan 1950. Politiska dispyter, bland annat om landets gränser, har drivit på spänningarna ytterligare. Våldsamma sammandrabbningar över naturresurser som bidrar till den våldsamma situationen.

2005 fattades beslut om eldupphör – och med det slutet på Afrikas längsta inbördeskrig, i och med undertecknandet av det omfattande fredsavtalet (CPA). Överenskommelsen mellan norra och södra delarna inkluderade folkomröstningen som ledde till Sydsudans utbrytande 2011. Ändå har den väpnade konflikten mellan Sudan och Sydsudan längs gränsen fortsatt.

Läget i Sudan är fortfarande instabilt. Utbredda demonstrationer mot president Omar al-Bashirs 30-åriga styre utlöste en militärkupp i april 2019. Det efterföljande makt-vakuumet har mötts av fortsatta protester som bekämpas med våldsamma insatser, i en sådan insats  mördades fyra gymnasieelever under en protest i El-Obeid.

Förhållandena för barn

Barnen har drabbats hårt av decennier av konflikt i Sudan. Ungdomar över hela landet, särskilt de som bor nära gränsen, står inför förskjutning, separering från sina familjer och hot om våld.

Uppskattningsvis tre miljoner barn är för närvarande går inte i skolan – vilket innebär cirka en tredjedel av befolkningen i skolåldern. Barn och ungdomar som bor i bosättningar för flyktingar och internflyktingar saknar många gånger tillgång till grundläggande samhällsfunktioner och riskerar sjukdom och undernäring. De utsätts också regelbundet för hotet om våld.

Vad gör vi? 

War Child har fokuserat sina ansträngningar i Sudan på utbildning eftersom andelen barn som inte går i skolan är så stor. Can’t Wait to Learn, ett globalt e-learning-program som utvecklats utifrån en mycket framgångsrika pilotomgång i Sudan, ger flexibla och effektiva inlärningsmöjligheter för barn som behöver dem mest.

Programmet som syftar till att nå 65 000 barn utanför skolan i Sudan, har utvecklats i samarbete med det nationella utbildningsministeriet, UNICEF, Babiker Badri Scientific Association for Women’s Studies, TNO och Butterfly Works. I samarbete med War Child har UNICEF börjat skalat upp programmet till nya platser.

Laddar..