warchild

Sri Lanka 

Fakta

  • Befolkning under 18: 6 miljoner
  • Barn påverkade av konflikt: 900 000
  • Antal projekt vi driver: 4
  • Antal samarbetsorganisationer: 3
  • Totalt antal deltagare under 18: 6 478
  • Total antal deltagare över 18: 1 812

Nationell kontext

Sri Lanka genomgår fortfarande en återhämtningsprocess och övergångsfas efter det 26-åriga inbördeskriget mellan regeringen och väpnade rebellgrupper som avslutades i maj 2009. Mer än 70 000 personer dog i konflikten och omkring 800 000 personer tvingades fly sina hem. Beskyllningar vad gäller övergrepp från både den srilankesiska majoriteten och från rebellerna de tamilska tigrarna är fortfarande vanligt förekommande.

Under president Sirisena har landet gjort tydliga framsteg, bland annat genom att använda sig av övergångsrättvisa och att närma sig konstitutionella förändringar. Den nya konstitutionen ska hjälpa landet att återhämta sig, bland annat bestämde sig regeringen i juli 2016 för att helt vara helt demilitariserat år 2018.

Men det finns fortfarande problem, särskilt på lokal nivå. Basal infrastruktur som skolor och vägar är fortfarande dåliga eller förstörda och ett antal naturkatastrofer har försenat återuppbyggnadsprocessen.

Förhållandena för barn

Konflikten har haft stor påverkan på barn som växer upp i Sri Lanka. Många barn i Nord- och Östprovinsen av landet har tvingats fly och har bott i flyktingläger i flera år innan de kunnat återvända till sina hem. Och många problem består. De samhällsstrukturer som skyddar barn är underutvecklade och barn riskerar utsättas för våld eller tvingas in i barnarbete. UNICEF uppskattar att omkring 10 procent av srilankesiska barn jobbar istället för att gå i skolan.

Sexuella övergrepp, särskilt mot flickor och unga kvinnor, är ett stort problem. Tre till fem barn upplever våldsamt beteende eller riskerar att våldtas varje dag. Barnäktenskap är också vanligt.

Att barn tvingas växa upp utan föräldrar är ett problem som ökar. Omkring 15 000 barn tas just nu om hand av myndigheterna. Många av dessa har övergivits av sina föräldrar, som flyttat till andra länder för att arbeta.

Vad gör vi?

War Child har funnits på Sri Lanka sedan 2010. Vi jobbar med att främja barns rättigheter och stötta barn som lever med konsekvenserna av landets inbördeskrig. Genom våra projekt erbjuder vi utbildning och psykosocialt stöd till barn som annars inte fått tillgång till hjälp. 

Våra projekt syftar också till att stärka de existerande skyddsmekanismerna för barn, särskilt i de norra och östra provinserna av landet, och att öka barns deltagande i beslutsfattande processer som påverkar deras liv. I juni 2017 höll sex representanter som alla var barn ett Skype-möte med FN:s barnrättskommitté för att adressera de viktigaste problemen barn och unga i Sri Lanka står inför idag.

Vi arbetar tillsammans med både statliga myndigheter och med lokala och regionala organisationer runt om i landet. Att vi jobbar på alla nivåer säkerställer att vårt arbete för att skydda barn från bland annat övergrepp är långsiktigt och hållbart. 

Våra projekt

Stärkande av skyddsmekanismer

Ett initiativ för att förebygga och stärka mekanismerna för rapportering gällande våld mot kvinnor och flickor i Nordprovinsen.

Kunskap om rättigheter och möjligheter

Ett projekt där vi jobbar med att skydda mänskliga rättigheter och stärka det nationella skyddet för barns rättigheter.

Ungdomsråd

I Östprovinsen driver vi ett ungdomsråd som syftar till att underlätta för unga att vara med och bestämma hur vårt arbete ska se ut, för att på så sätt göra det mer anpassat till ungas behov.

Återuppbyggnad av samhället och stärkande av den psykiska hälsan

Projekt för att utöka resurserna som fokuserar på befolkningsgrupper i nöd, bland annat genom att utforskar möjligheter för strategiska samarbeten mellan olika aktörer i norra Sri Lanka. Genom att samarbete förstår vi vilka hinder och problem som barn möter när de vill komma till rätta med psykisk ohälsa.

Barns röster

I norra och östra Sri Lanka driver vi barnsäkra områden där man barn på flykt får utbildning och kan delta i aktiviteter med syfte att hjälpa dem att hantera konfliktrelaterade erfarenheter. Dessa områden är otroligt behövda eftersom många barn i Sri Lanka tvingas arbeta istället för att kunna bruka sin mänskliga rättighet att få gå i skolan.

Nirmala är ett av tusentals barn som har kommit till våra barnsäkra områden. Nirmala förlorade sin pappa i kriget och växte upp mitt i stridigheterna.

– Under kriget var vi ofta tvungna att fly från skolan, minns hon. Vi gömde oss under borden i klassrummen. Vi såg hur bomber föll och hörde skott avlossas.

Nirmala deltog i vår psykosociala intervention I DEAL, som är ett program som hjälper barn att återbygga självkänsla och motståndskraft. 

– Tack vara I DEAL har jag lärt mig hantera mina känslor, säger hon. Jag blir ofta arg men nu har jag blivit bättre på att tackla när det händer.

Nu har Nirmala bestämt vad hon vill jobba med i framtiden.
– Jag vill bli gyminstruktör, berättar hon. Jag vill hjälpa mina vänner och vill att vi alla blir lyckliga. Det är min önskan. 

 

Laddar..