warchild

Palestina 

Fakta

  • Befolkning: 4,9 miljoner
  • Befolkning under 18: 2,3 miljoner
  • Barn som påverkas av konflikt: 800 000
  • Antal projekt vi driver: 4
  • Antal samarbetsorganisationer: 33
  • Totalt antal deltagare under 18 år: 10 850
  • Totalt antal deltagare över 18 år: 2 179

Nationell kontext 

Barn och unga som växer upp i Palestina utsätts för stora risker mot hälsan och välmåendet. Säkerhetshotet i Gaza är fortsatt stort sedan förra årets massdemonstrationer längs med inhängnadsgallret mot Israel. Mängden skottlossningar över gränsen har ökat. Hämdattacker i form av israeliska bombningar har varit brutala och resulterat i att barn lidit och dött.

På grund av den av Israel och Egypten ledda blockaden av flygplatser och hamnar är nu den humanitära situationen i Gaza mycket allvarlig. Tillgången till mat, rent vatten och elektricitet är mycket osäker. Gaza står på randen till en systemkollaps. Enligt en FN-rapport kommer området snart vara omöjligt att leva i om inte åtgärder vidtas snarast.

Pågående bosättningar i Västbanken har fått många palestinska familjer att förlora sina hem. Enligt FN:s siffror antas omkring 350 000 palestinier från Västbanken riskera våld från bosättare och antalet familjer som får sitt hus rivet stiger årligen.

Omkring två och en halv miljon personer i Palestina behöver humanitär hjälp eller skydd. Den psykiska ohälsan är tydlig hos både barn och vuxna. Bara i Gaza behöver 52 000 personer, varav omkring hälften är barn, stöd för sin psykiska ohälsa. 

“Vi kan inte lämna våra hem och flytta någonstans där det är säkrare. Jag blev jätterädd när jag hörde missiler, flygplan och bomber – det kändes som att det var monster och troll omkring mig och jag kunde inte sova.”

 – Ahmad från Gaza

Förhållandena för barn

Barn i Palestina tvingas växa upp i en miljö där politiska motsättningar ofta utmynnar i våldsamheter.

En 11-åring i Gaza har redan levt genom tre väpnade konflikter, inklusive konflikten 2014 då tiotusentals dog. På Västbanken, inklusive östra Jerusalem, är våld mot barn fortfarande ett stort problem. De säkra lekplatserna är få och barn som leker på gatorna riskerar att skadas eller fara offer för våld.

Barn riskerar även att drabbas av våld i hemmet, i skolan eller i israeliska attacker. Det är också mycket vanligt att barn i så låga åldrar som i tolv år tas i militärt förvar.

Vad gör vi?

War Child arbetar tillsammans med andra organisationer, grupper och familjer för att skydda barn från skada och för att stötta deras psykosociala välmående. Vi jobbar för att skapa säkra lekplatser och platser för rekreation. Den typen av områden hjälper barn som är drabbade av konflikten och ockupationen att återgå till att bara vara barn. Vi utbildar personer från samhället, särskilt unga, i att hjälpa barnen på lekplatserna med psykosocial stöttning och kunskaper som kan vara bra att ha med sig i livet.

Vi hjälper  också familjer och vårdnadshavare att hantera stressen som är ett resultat av konflikten och ockupationen genom att stötta dem att stärka motståndskraften och skapa välfungerande familjemiljöer som kan minska konfliktens påverkan på barnen.

När vi ser att barns rättigheter kränks, oavsett av vem, talar vi ut om det.

Projekt

Protecting Children in No Man’s Land

Initiativ för att erbjuda väldigt utsatta barn och samhällen på Västbanken skydd, psykosocialt stöd, rekreation och juridiska resurser

Helping Children Heal

Psykosocial stöttning, skydd och rekreationsmöjligheter till de mest utsatta barnen och samhällena i Gaza.

No place for a Child

Stöttning i motverkande, lindring och rehabilitering från upplevelser av våld under israelisk förvarstagning eller av den palestinska barnlagen på Västbanken

Hjälp till vårdnadshavare

Stöttningen av vårdnadshavare är designad för att minska stressen och förbättra välmåendet hos föräldrar och andra vårdnadshavare för att på så sätt stärka deras möjlighet att använda sina föräldraskapsförmågor på bästa sätt.

Laddar..