warchild

Back to the future är en enorm utbildningssatsning för barn på flykt från Syrien. I Libanon så finns det mer än 630 000 Syriska flyktingbarn och i Jordanien mer än 327 000 barn. Runt 60 procent av dessa barn står utanför skolsystemet vilket riskerar att en hel generation växer upp utan hopp om en bättre framtid. Stöd till utbildning i dessa kontext är ett akut behov.  

Utbildning är ett viktigt verktyg för att ta itu med dessa känslor av hopplöshet och stötta utvecklingen hos barn som drabbas av våld och väpnad konflikt. I projektet Back to the future har fyra barnrättsorganisationer samlats för att säkerställa syriska flyktingbarns tillgång till utbildning och psykosocialt stöd i Libanon och Jordanien. Med stöd av Europeiska unionens EU Madad Fund så arbetar War Child Holland tillsammans med AVSI och Terre des Hommes Italy för att tillgodose behoven hos dessa barn.  

Under första fasen av projektet (december 2016 – juni 2019) var fokus att främja inskrivning och hållbart deltagande i formell utbildning för syriska flyktingbarn. Detta innefattade arbete med att förbättra skolbyggnader och stötta både formella och icke-formella inlärningsaktiviteter. Under denna period säkerställde projektet utbildning till 21 700 barn i Libanon och Jordanien.  

Under fas två (juni 2019 – juni 2021) så kommer fokus att vara att garantera en trygg och inkluderande inlärningsmiljö för både pojkar och flickor från marginaliserade samhällen samt att säkerställa hållbar utbildning av hög kvalitet för alla barn som drabbats av det syriska inbördeskriget. Ett nytt arbetssätt är att inkludera vårdnadshavare till barnen i utbildningsaktiviteter och barnsäkerhet, förutom de 16 955 barn som kommer vara inskrivna i utbildningsinsatsen så kommer 4235 vårdnadshavare förväntas delta i projektet.  

AKTIVITETER I PROJEKTER

▶ Tidiga utvecklingsprogram för barn mellan tre och fem år.

▶ Grundläggande läs- och skrivkunnighetsaktiviteter för barn mellan 8 och 14 år. Många barn har inlärningssvårigheter på grund av att de har missat ett eller flera års skolgång.

▶ Språkkurser på engelska och franska (i Libanon) för att förbereda barn mellan 10 och 14 år för utbildning. Utbildning i Libanon sker på engelska och franska, medan undervisning i Syrien sker på arabiska.

▶ Lärande och läxstöd för barn mellan 8 och 14 år.

▶ Aktiviteter inom psykosocialt stöd (PSS) för barn mellan 8 och 14 år och deras vårdnadshavare.

▶ Fritidsaktiviteter (konst, lek, teater) som förbättrar barns välbefinnande och ger trygga utrymmen för lärande och lek.

▶ Läxastöd: Eftermiddagskurser för skolbarn som riskerar att falla bort / visar dåliga betyg i alla ämnen.

▶ Reparation och renovering av skolor.

▶ Skoltransport erbjuds till barnen, vilket gör att fler barn kan delta i skolkurser; och ett mellanmål under aktiviteter.

KIRSEN I SYRIEN

Hundratusentals flyktingbarn från Syrien väntar i Libanon och Jordanien på fred så att de kan återvända till sina hem. De flesta av dem befinner sig i en hopplös situation. De bor med sina familjer i läger eller hus och är särskilt utsatta för exploatering, som till exempel sexhandel och barnarbete. De kan ofta inte gå i skolan. Projektet Back to the Future tillgodoser dessa barns utbildningsbehov för att skapa en ljusare framtid för barnen. Mer än 450 000 syriska flyktingbarn i Libanon och mer än 240 000 i Jordanien är mellan tre och 18 år. 60 procent av dem går inte i skolan. En hel generation växer upp utan att se hopp om att kunna skapa sig en värdefull framtid. Det är därför utbildning är avgörande för utvecklingen av alla de barn som drabbas av konflikten.

Laddar..