warchild

Kongo-Kinshasa 

Fakta

  • Befolkning: 84 miljoner
  • Antal barn som påverkas av konflikt: 7,7 miljoner
  • Antal projekt vi driver: 4
  • Ungefärligt antal personer som får stöd genom våra hjälplinjer per år: 4800
  • Totalt antal deltagare: 33 900

Nationell kontext

Den väpnade konflikten i Kongo-Kinshasa har pågått i över 20 år. Mer än fem miljoner människor har dött som en följd av konflikten. Extremväder och ett stort antal utbrott av sjukdomar som ebola och mässling har förvärrat situationen ytterligare, vilket gjort att miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.

Inbördeskriget avslutades officiellt 2003, men politiska spänningar, särskilt i de östra delarna av landet, är fortfarande påtagliga idag. I samband med osäkerheten kring landets försenade presidentval, som till slut hölls i december 2018, bröt dock ytterligare våldsamheter ut.

De politiska utsikterna är osäkra och den humanitära krisen i landet fortsätter. Mer än 13 miljoner personer, varav 7,7 miljoner barn, är i akut behov av humanitär hjälp. Fyra  och en halv miljoner människor har också tvingats fly från sina hem.

Barn i Kongo-Kinshasa står inför stora säkerhetsrisker. Omkring 3,5 miljoner barn under 11 år går inte i skolan, och att pojkar rekryteras till väpnade grupper är vanligt. Antalet gatubarn, som idag beräknas vara ungefär 40 000 stycken, ökar. Risken för flickor och kvinnor att utsättas för sexuella övergrepp är stor.

Vad gör vi?

War Child har jobbat i Kongo-Kinshasa sedan 2003. Vi jobbar främst i Fizi och Kalehe i provinsen Sydkivu i östra delarna av landet. Programmen vi jobbar med kombinerar utbildning, skyddsmekanismer för barn, psykosocialt stöd och yrkesutbildning för att stärka barn och ungdomar.

Tillsammans med våra internationella och lokala samarbetsorganisationer jobbar vi för att möta utbildningsbehoven både hos barn på flykt och hos de barn som lever i samhällen som tagit emot många flyktingar. Vårt arbete förbättrar unga människors möjligheter att få en anställning eller skapa sina egna jobb. Vi stärker också möjligheten för föräldrar, vårdnadshavare och samhället i stort att uppfylla sina förpliktelser mot barn. Genom att kombinera olika typer av arbete  blir vårt arbete effektivt och långsiktigt.

Laddar..