warchild

Jordanien 

Fakta

  • Befolkning: 9,5 miljoner
  • Befolkning under 18: 4 miljoner
  • Antal barn på flykt: 1,2 miljoner
  • Antal projekt vi driver: 3
  • Antal samarbetsorganisationer: 1
  • Antal deltagare under 18: 1 766
  • Antal deltagare över 18: 114

Nationell kontext

Jordanien har genom historien varit en trygg hamn för flyktingar från olika länder i Mellanöstern. Det är strategiskt placerat mellan Asien, Afrika och Europa, och det lilla landet har ibland haft svårt att husera den stora andelen flyktingar i landet. 

Effekterna av konflikterna i både grannländerna Syrien och Irak har ökat pressen på Jordanien under de senaste åren. Just nu bor 755,050 registrerade flyktingar i landet varav en övervägande majoritet kommer från Syrien. Det är den näst största andelen flyktingar per capita i världen. Dessutom antar bara ungefär hälften av flyktingarna i landet vara registrerade, vilket gör att antalet förmodligen är dubbelt så stort.

Det stora inflödet av flyktingar till Jordanien har haft en överväldigande påverkan på landets sociala och ekonomiska stabilitet med utbredd brist på vatten, utbildning och sjukvård. Under sommaren 2018 protesterade ett stort antal människor mot ekonomiska reformer och det allmänna missnöjet spirar fortfarande.

Förhållandena för barn 

Jordanien har beskrivits av UNICEF som ett “föredömsland i Mellanöstern för att skydda och främja barns rättigheter”. Antalet jordanska barn som går i grundskolan har ökat till 98 procent och fler flickor än pojkar går nu både i grundskolan, gymnasiet och på universitetet.

Samtidigt har kriget i Syrien skapat stora utmaningar för barnen i Jordanien. Barn på flykt i Jordanien står inför ett antal säkerhetshot. Barnarbete är ett särskilt utbrett problem, eftersom många vuxna inte har fullgod juridisk status och därför saknar arbetstillstånd, vilket tvingar in barnen i exploaterande arbeten. Brist på utbildning är också ett utbrett problem på grund av bristen på utbildade lärare, säkerhetsproblem och fattigdom.

Vad gör vi? 

War Child började jobba i Jordanien 2013 i syfte att möta behoven som uppstod på grund av kriget i Syrien. Vi finns just nu i Za’atari, Azraq och i jordansk-emiratiska flyktingläger, och, genom våra lokala samarbetspartners, i Mafraq och Zarqa.

Vårt mål är att stötta barn med möjligheter så att de ska kunna få tillbaka sin barndom och kunna skapa sig en bra framtid trots år av våldsamheter. I våra barnsäkra områden kan barn från samhällets alla delar leka, lära och utvecklas. Vi jobbar för att skapa skydd för barn, erbjuda utbildning, psykosocialt stöd och för att stärka barn och ungas självkänsla.

Projekt 

Can’t Wait to Learn

Can’t wait to learn är ett program vi driver i många länder. Det som går ut på att ge krigsdrabbade barn utbildning av bra kvalitet. Programmet baseras på att barnen spelar spel som är baserade på skolans läroplan på surfplattor. På så sätt får barnen lära sig nya saker på ett effektivt och roligt sätt. I Jordanien testas programmet just nu för att kunna svara mot de stora utbildningsbehoven både hos syriska flyktingar och hos jordanska barn.

Barns röster

Salmas berättelse

12-åriga Salma växte upp i en by i södra Syrien, där hon levde ett lugnt och fridfullt liv med sin familj och sina vänner. Hon hade precis slutat tvåan när Syrienkriget startade. Kriget förändrade hennes liv för evigt. Salmas familj bestämde sig för att lämna Syrien för ta sig till Jordanien i maj 2013. Resan var lång och svår. Hennes familj bar allt de hade kvar hemifrån och hjälpte hennes blinda mormor att gå över de dåliga vägarna och över bergen.

När de kom till flyktinglägret Za’aatari och Salma såg alla barn vid receptionstältet började Salma gråta. Det fick henne att tro att det inte fanns några barn kvar i Syrien.

I juli 2015 hörde Salma om en organisation som hette War Child och som fokuserar på barns välmående och utbildning genom att hjälpa dem att lära sig läsa, skriva och räkna och att erbjuda aktiviteter som kan förbättra barnens psykiska hälsa. Hon registrerade sig och har fått utbildning varje dag sedan dess.

– Jag gillar verkligen matte och arabiska, säger Salma. Jag har fått två kompisar och jag vill fortsätta komma hit. Jag älskar mig lärare, och jag vill bli lärare själv när jag blir stor.

Laddar..