warchild

Irak 

Fakta

  • Befolkning: 38,43 miljoner
  • Befolkning under 18 år: 17,4 miljoner 
  • Barn som är drabbade av konflikt: 3,3 miljoner
  • Antal projekt vi driver: 1
  • Antal samarbetsorganisationer: 1
  • Antal deltagare under 18: 11,679

Nationell kontext

Efter många år av inbördeskrig är irakier vana vid våld och instabilitet. Sammandrabbningar mellan de irakiska säkerhetsstyrkorna och väpnade grupper som samarbetar med IS resulterade i 797 civila dödade under de första nio månaderna av 2018. Ytterligare 1462 civila skadades till följd av terrorism, våld och väpnad konflikt under samma period.

Åren av konflikt har lett till en humanitär kris i landet. En stor mängd människor har tvingats fly. Nästan två miljoner människor befinner sig just nu på flykt inne i Irak, och hälften av dessa har varit på flykt i över tre år. Fyra miljoner personer har återvänt till sina hemorter  efter att våldsamheterna lagt sig, vilket skapat stor resursbrist.

Omkring 6,7 miljoner personer, varav över hälften är barn, är just nu i behov av humanitär hjälp. Fattigdomen är utbredd. Eftersom konflikten förstört stora delar av landets infrastruktur för vatten och sanitet lider också en stor del av befolkningen av brist på vatten.

Förhållandena för barn 

Barn i Irak står inför akuta hot genom att till exempel rekryteras till en väpnad grupp eller riskera skadas allvarligt eller till och med dö. Barn på flykt behöver ofta hjälpa till att försörja familjen, vilket ofta gör att de måste börja arbeta eller tvingas gifta sig i alldeles för tidig ålder.

Tillgången till skolgång är liten, omkring 2, 6 miljoner barn i Irak behöver någon form av hjälp för att få tillgång till utbildning. Över hälften av de skolor som finns i områden som drabbats av konflikten behöver restaureras för att kunna fungera som säkra och trygga utbildningsmiljöer för elever.

Barn som bor i områden som tidigare legat under IS-kontroll har oftast upplevt väldigt stressande situationer – inte sällan händelser som inkluderar fysiskt och psykiskt våld. Vissa barn har blivit bortförda och utnyttjade som mänskliga sköldar eller barnsoldater, och flickor har ofta utsatts för sexuellt våld. Dessa barn är därför i akut behov av psykosocialt stöd.

Vad gör vi? 

War Child stärker tillgången till utbildning inne i Irak. Över tre miljoner irakiska barn har fått sin utbildning avbruten och majoriteten av dessa lider av konfliktrelaterat trauma. Attacker på skolor är vanligt – över 150 attacker på skolbyggnader har inträffat sedan inbördeskrigets början.

Vi jobbar också med att stärka mekanismer som skyddar barn. Vi jobbar nära familjer och samhällen och ökar kunskapen kring särskilda behov hos och risker för barn. Vi återförenar anhöriga i de fall detta är möjligt och hjälper till med inkomstbringande aktiviteter.

Projekt

Ekonomisk hjälp till självhjälp för unga drabbade av konflikt

Ett initiativ med syfte att stötta sårbara unga genom att ge dem inkomstmöjligheter. Projektet drivs både i flyktingläger för internflyktingar och i svårt drabbade städer.

Barns röster

Safins resa till säkerhet

Tolvåriga Safin är bara ett av tusentals barn i norra Irak som har tvingats bevittna våld. Hans långa resa till ett säkerhetens flyktingläger skakades av fara. Nu har han börjat bygga motståndskraft. 

Safins liv ändrades 2014, när IS trupper gick in i hans hemby. De dödade Safins morbror framför ögonen på honom. För att komma i säkerhet tvingades Safin och hans familj tvingades lämna kroppen och springa.

De här upplevelserna har haft stor effekt på Safin. Hans minnen av livet under IS kontroll och den svåra resan hans familj påbörjade gjorde Safin rädd. På nätterna hade han svårt att somna och när han äntligen somnat in drabbades han av mardrömmar om att IS-krigarna skulle döda honom också.

Safin började delta i War Childs aktiviteter i vårt barnsäkra område och träffade andra barn som bar på samma typer av trauman som han själv, men han hade svårt att socialisera med de andra. Sedan började Safin i vår kurs i livskunskap I DEAL, där han lärde sig bearbeta och hantera det trauma han upplevt. Bearbetandet hjälpte honom att få tillbaka sin vanliga personlighet.

Nu har inte Safin några mardrömmar längre. Han har börjat skolan och är glad att ha fått komma tillbaka.

Laddar..