warchild

Colombia

Fakta

  • Befolkning: 49,65 miljoner
  • Befolkning under 18 år: 14,11 miljoner
  • Antal barn som är drabbade av konflikt: 1,42 miljoner
  • Antal projekt vi driver: 5
  • Antal samarbetsorganisationer: 5
  • Antal deltagare: 14 322

Nationell kontext

Colombia har sedan 60-talet varit drabbat av konflikter mellan högermiliser och vänstergerillor. Under de senaste åren har stora steg tagits för att förbättra situationen, bland annat genom att regeringen och FARC-gerillan slöt ett fredsavtal i november 2016, vilket välkomnades av både befolkningen och av FN. Dessvärre har implementeringen av avtalet gått långsamt och i augusti 2018 valdes Iván Duque, som tillhör högerpartiet, till ny president efter att ha gått till val på att riva upp avtalet som han inte ansåg var strikt nog.

De separata fredsförhandlingarna med Nationella befrielsearmén (ELN), den näst största guerillarörelsen i landet, bröts efter flera överträdelser av eldupphöret. Paramilitära styrkor som står till höger är fortsatt aktiva i många delar av landet och dissidenter från FARC fortsätter att strida mot regeringens väpnade styrkor.

Osäkerheten har lett till att kriminella grupper ockuperat FARC-kontrollerade områden vilket drivit på kriget mot landets många svarta marknader (så som kokainproduktion, trafficking och olaglig gruvdrift).

Colombia är landet med störst mängd internflyktingar i världen – enligt UNHCR har 7,4 miljoner personer tvingats fly från sina hem.

Förhållandena för barn

Trots de många initiativen att skapa fred under de senaste åren utsätts barn och ungdomar i Colombia fortfarande för stora säkerhetsrisker. Att rekryteras av väpnade grupper är en av dessa. Enligt officiell statistik uppskattas bara FARC ha rekryterat minst 11 000 barn och unga mellan 1972 och 2014, och därefter låtit dem samla information och övervaka samt agera barnsoldater i strider. 

Sexuellt och könsbaserat våld utgör ytterligare en stor risk för barn och unga i Colombia, eftersom väpnade grupper och kriminella gäng använder sexuell exploatering och hot om utnyttjande som medel för att ta kontroll över områden. Majoriteten av de drabbade är tjejer och särskilt utsatta är flickor mellan 10 och 14 år.

Framställandet av olagliga droger och olaglig gruvdrift tvingar också in barn i svåra och farliga arbetsmiljöer. Barn och unga som är involverade i droghandel arbetar vanligtvis som plantagearbetare eller med att leverera droger vilket kan leda till hälsoproblem.

Vad gör vi? 

War Child jobbar i Colombia för att förbättra barns psykosociala välmående och motståndskraft, så att barnen ska kunna hantera våldet de upplevt. Tillsammans med föräldrar, vårdnadshavare och lärare stärker vi genom våra program skyddsmekanismerna för att förebygga möjligheten för väpnade grupper att anställa och använda barn. Vi jobbar också med skolor för att se till att barnen har skyddade och säkra läromiljöer. Psykosocialt stöd, utbildning och åtgärder för att utöka barns deltagande i lokala beslutsfattandeprocesser kombineras ofta att försäkra att våra insatser är så effektiva som möjligt.

“Efter att ha fått ta del av War Childs aktiviteter har jag utvecklats. Jag har lärt mig att leva tillsammans med andra utan att bråka.” – Jorge, från Colombia

Våra projekt 

Building a better future together

Building a better future together är ett projekt som syftar till att underlätta reintegrationen av tidigare barnsoldater och skapa samhällsbaserade skyddsstrukturer för barn. Projektet drivs i två av Colombias mest våldsutsatta regioner: Cauca och Chocó.

The Peace Circus

Fredscirkusen fokuserar på att minska diskrimineringen och därmed våldet i norra Putumayo. Genom kreativa metoder som musik, rörlig bild, akrobatik, teater och dans får lärare och elever presentera fredsinitiativ som kan förändra samhället. Utbildningen baseras i skolan, på institutionell nivå och på samhällsnivå och kretsar kring kön, etnicitet, funktion och nationalitet.

Connectivity and e-Learning Hubs

I Ciudad Bolivar, som är en av de mest våldsutsatta delarna av huvudstaden Bogotá och där flest människor befinner sig på flykt jobbar vi med att stärka ungas kunskaper om IT och datorer. Det ger dem livslång kompetens och en stärkt agens, vilket kan förbättra deras anställningsmöjligheter i framtiden.

Psykosocialt stöd och skydd av barn för venezuelanska migranter och colombianska mottagandesamhällen

Det här projektet är ett svar på Venezuelas migrationskris och är förlagt i Bogotá. Genom att snabbt stötta med psykosocial stöd och skydd för barnen, vill vi förbättra välmåendet hos de venezuelanska och colombianska barn och föräldrar eller vårdnadshavare som drabbats av krisen.

Skydd av barn i Chocó

För att undvika att barn och unga rekryteras till väpnade grupper driver vi ett projekt som fokuserar i Chocó som syftar till att stärka skyddsmekanismerna omkring barn, och som särskilt fokuserar på barnens fritid.

Laddar..