warchild

Burundi

Fakta

  • Befolkning: 11,6 miljoner
  • Befolkning under 18 år: 5,9 miljoner (50,4%)
  • Personer i behov av humanitär hjälp: 1,77 miljoner
  • Andel flyktingar som är barn: 50,4%
  • Antal projekt vi driver: 1
  • Antal samarbetsorganisationer: 2
  • Antal deltagare: 54 500

Nationell kontext

Burundi är det femte fattigaste landet i Afrika och 80 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Trots förbättringar under de senaste åren kantas Burundi fortfarande av instabilitet sedan inbördeskriget mellan huthierna och tutsierna som startade 1993 och som pågick under 13 år. Omkring 300 000 människor har mist sina liv i konflikten. Hundratusentals personer drevs på flykt inom landet eller sökte skydd i något av grannländerna – i huvudsak i Tanzania.

Under det senaste decenniet har över en halv miljon flyktingar återvänt till Burundi. Återintegrationen har varit turbulent, bland annat på grund av brist på land, dålig infrastruktur, naturkatastrofer, hög arbetslöshet och att många levt i exil under lång tid. De återvändande, internflyktingarna och de bofasta tvingas konkurrera om de små resurserna.

Förhållandena försämrades ytterligare när våldsamheter bröt ut i april 2015. Nästan 500 personer dog och omkring 420 000 har drivits på flykt till grannländerna sedan krisen. 2018 skrevs ett trepartssavtal mellan Burundi, Tanzania och UNHCR under, varpå 66787 burundiska flyktingar välkomnades tillbaka. Mer än hälften var barn. I landet befinner sig dessutom över 100 000 personer är på flykt.

Burundi har också tagit emot tusentals flyktingar, i huvudsak kvinnor och barn, från grannländerna. Bland annat befinner sig omkring 90 000 kongolesiska flyktingar som flytt från konflikten i Kivu-provinsen i landet. 

På grund av ett stort utbrott i grannlandet Kongo-Kinshasa ligger Burundi också i riskzonen för en ebolaepidemi, vilket skulle medföra stora problem på grund av de små resurserna att möta en epidemi.

Förhållandena för barn

Mer än hälften av alla flyktingar i Burundi är under 18 år. Många har skiljts från sina föräldrar eller vårdnadshavare och tvingats söka skydd på egen hand. Denna grupp är särskilt utsatt, inte minst för sexuellt våld.

Omkring 60 procent av de 130 562 internflyktingarna i Burundi är barn. Många riskerar utsättas för våld, sexuellt våld, försummelse eller exploatering.

Vad gör vi? 

War Child har samarbetat med nationella organisationer i Burundi sedan 2008 och har drivit egna projekt sedan 2011. Vi ger psykosocialt stöd, skydd och utbildning till barn på flera orter i landet och stöttar barn som är särskilt utsatta genom att stärka samhällsstrukturer som kan skydda barn.

Vi skapar en trygg omgivning där barnen kan återhämta sig och hitta kraften att bryta den onda cirkeln av våld och krig, och på så sätt bidra till att skapa en bättre framtid både för sig själva och för samhället.

I Ntambutsa i västra Burundi driver vi tillsammans med UNICEF ett projekt som fokuserar på utbildning, skydd och psykosocialt stöd. Projektet når över 51 000 personer och 94 procent är barn. Majoriteten av dessa är internflyktingar, återvändande flyktingar, gatubarn och barn som annars inte går i skolan. Många har upplevt fysiskt våld i hemmet, och psykiskt och sexuellt våld eller exploatering hemma eller i skolan. De barn som inte går i skolan är ofta värst drabbade.

I projektet fokuserar vi på att få tillbaka barn till skolan genom att utbilda personalen i positiv disciplin – en lärandemetod där läraren fokuserar på det positiva beteendet hos eleven. Genom att tillgängliggöra psykosocialt stöd hjälper vi också barnen att stärka sin motståndskraft, vilket främjar social integration och förbättrar de samhällsstrukturer som skyddar

Projekt

I Ntambutsa i västra Burundi driver vi tillsammans med UNICEF ett projekt som fokuserar på utbildning, skydd och psykosocialt stöd. Projektet når över 51 000 personer och 94 procent är barn. Majoriteten av dessa är internflyktingar, återvändande flyktingar, gatubarn och barn som annars inte går i skolan. Många har upplevt fysiskt våld i hemmet, och psykiskt och sexuellt våld eller exploatering hemma eller i skolan. De barn som inte går i skolan är ofta värst drabbade.

I projektet fokuserar vi på att få tillbaka barn till skolan genom att utbilda personalen i positiv disciplin – en lärandemetod där läraren fokuserar på det positiva beteendet hos eleven. Genom att tillgängliggöra psykosocialt stöd hjälper vi också barnen att stärka sin motståndskraft, vilket främjar social integration och förbättrar de samhällsstrukturer som skyddar.

 

Laddar..