warchild

WAR CHILD UPPMUNTRAR

BARN ATT AKTIVT VARA MED OCH

SKAPA SIG EN FRAMTID

VÅRT ARBETE

Krig och väpnade konflikter har en förödande effekt på barns liv. Familjer slås sönder, de vuxna kämpar hårt för att överleva, barnen kan inte längre gå i skolan. De kommer ifrån sina vänner, blir oroliga, deprimerade och tillbakadragna. Eller utåtagerande och aggressiva.

För att barn som levt i krig ska kunna hitta tillbaka till ett normalt liv, bearbeta upplevelserna och våga återuppta en nära relation till familjemedlemmar och vänner krävs det att de får rätt stöd. War Child arbetar internationellt med psykosocialt stöd, skydd och undervisning för barn i krig. Vi skapar trygga miljöer dit barnen får komma och bara vara barn igen. I våra trygga miljöer får de leka, lära och bearbeta sina upplevelser. Barnen lär sig om sina rättigheter och vågar prata om vad de har varit med om. Det gör att de får verktyg att skapa sig en framtid och växa upp till helare vuxna. På sikt ger det hoppet om en värld med färre krig och konflikter.

SÅ HÄR ARBETAR VI

War Child uppmuntrar barn att aktivt vara med och skapa sin egen framtid. Barn är kreativa. De har en fantastisk förmågan att forma sina liv och övervinna motgångar. Även när de bär med sig fruktansvärda minnen av svåra krigstrauman.

I våra projekt använder barnen sin kreativitet som verktyg för att bearbeta svåra upplevelser. Aktiviteterna uppmuntrar till skapande och ger positiv energi. De bidrar till att barnen får nya färdigheter, stärker sin självkänsla och får något att vara stolta över.
Barnen lär sig också att övervinna rädslor och att hitta sätt att bearbeta sina upplevelser. Genom att aktivt delta i våra projekt får barnen, inklusive de mest utsatta, en möjlighet att uttrycka sina åsikter fritt och vara med och påverka. Vi står alltid på barnens sida och tar därför aldrig politisk ställning. Vi är mycket noga med säkerheten både för vår personal och för barnen som deltar i våra program.

KUNSKAP, INFORMATION OCH OPINION

War Childs internationella arbete sker på flera olika nivåer. Vi finns på plats i krigsdrabbade länder och hjälper barnen och deras familjer aktivt. Vi arbetar även med informationskampanjer för att sätta fokus på barn tillvaro och rättigheter. War Childs arbete bygger på:

  • Direkt stöd till barnen genom aktiviteter och projekt i krigsdrabbade länder.
  • War Child samarbetar med föräldrar, lärare, socialarbetare, andra påverkare samt lokala och nationella organisationer och institutioner i syfte att stärka barnens situation.
  • Opinionsbildande kampanjer, som riktas mot nationella och internationella beslutsfattare. Genom dessa påminner vi ständigt om att lagar, politik och praxis ska stödja en trygg och hälsofrämjande utveckling hos barn. Grunden i vårt arbete är FN:s barnkonvention och barns rättigheter.
at
Laddar..