warchild

GRUNDEN I VÅRT ARBETE ÄR

FN:S BARNKONVENTION

OM BARNS RÄTTIGHETER

OM WAR CHILD

Målet med War Childs internationella arbete är tydligt. Vi vill hjälpa så många barn som möjligt att bearbeta sina upplevelser från krig och väpnade konflikter. När barnen får skydd, undervisning och psykosocialt stöd kan de växa upp till starka individer. Då orkar de på sikt bryta cirkeln av våld och skapa sig en fredlig framtid. En sak är säker: barn hör aldrig hemma i krig!

I 17 krigsdrabbade länder arbetar med attt säkerställa barnens behov och rättigheter. Vill du veta mer om sättet vi jobbar på internationellt? Gå då till om vårt arbete. Sedan 2018 har vi arbetat i Sverige med fokus på barn och ungdomar som flytt krig. Läs mer om våra nationella projekt här.

War Child grundades i Holland 1995 och har sedan dess arbetat för att stärka krigsdrabbande barn och deras livskvalitet och välmående. Läs mer om War Childs historia här.

War Child har en tydlig ’low cost-policy’. Det är viktigt för oss att så lite pengar som möjligt går till administration och så mycket som möjligt till våra program och vår hjälpverksamhet. Men låga kostnader är inte allt. Vi är också noga med effektiviteten. Det är viktigt att få ut så mycket som möjligt ur varje investerad krona. Först då vet vi att vi gör ett riktigt bra arbete.

VÅR VISION

Barn hör inte hemma i krig. Alla barn har rätt att växa upp i fred, utan våld och rädsla. Varje barn ska ges möjlighet att hitta sin kraft och växa till den person han eller hon vill vara. War Child skapar förändring. Det gör vi genom att skydda barn från våld och erbjuda dem psykosocialt stöd och utbildning. Våra kreativa och involverande metoder släpper loss barnens inre styrka. På vägen inspirerar vi så många människor vi kan att kämpa för vår sak.

Laddar..