Succé för Warsalongen

2 mars 2023

War Child Sweden_warsalongen-vernisagge3_230302
Den 24 februari öppnade utställningen Warsalongen på Tomtebogatan 30 i Stockholm. Under helgen besöktes utställningen av ett hundratal personer och initiativet uppmärksammades stort i media. Nu pågår auktionen på Tradera fram till den 12 mars.

Konstnärer har donerat konst

Warsalongen är en konstutställning och auktion till förmån för War Childs arbete att stötta barn med erfarenhet av krig och konflikt. Tillsammans med Above Gallery har elva konstnärer donerat konstverk som visades upp under helgen och nu auktioneras ut till förmån för barn i konfliktområden.

I auktionen ingår 10 konstverk av konstnärerna Ann Frössén, Elisabeth Henriksson, Emil Öhlund, Johan Frid, John Rasimus, Joakim Allgulander, Johan Pihl & Andreas Kock, Peter Stridsberg, Stefan Lindqvist och Yoyo Nasty.

Stor uppmärksamhet i media

I samband med öppningen av Warsalongen uppmärksammade SVT:s Kulturnyheterna utställningen i ett inslag. Även Dagens Nyheter och Resumé skrev om utställningen och auktionen.

I dag lever omkring 230 miljoner barn i konfliktdrabbade områden. En siffra som bara ökat de senaste åren, inte minst som följd av kriget i Ukraina. Bakom siffran finns barn som alla blivit offer i vuxnas krig. Genom Warsalongen vill War Child uppmärksamma alla dessa barn och även sprida hopp om att det går att göra skillnad.

– War Child arbetar mycket med konst och kreativa uttryck i sina insatser. Vi ser hur möjligheten att uttrycka sig genom konst är läkande och ett bra sätt för många barn att få bearbeta sina upplevelser av krig. Warsalongen är alltså inte bra ett insamlingsevenemang med ett slagkraftigt namn, utan det finns även en djupare innebörd, säger Peter Brune, generalsekreterare för War Child i Sverige.

Warsalongen har skapats i samarbete med Above Galley som hjälpt till att arrangera utställningen och Differ Agency som stått för idé och projektgenomförande.

War Child Sweden_warsalongen-vernisagge4_230302

Auktion på Tradera

Just nu pågår alltså auktionen av konstverken på Tradera. Auktionen pågår fram till den 12 mars och alla intäkter går till War Childs insatser i konfliktdrabbade områden.

Hit går pengarna

Auktionen pågår fram till den 12 mars och alla intäkter går till War Childs insatser i konfliktdrabbade områden, genom vårt 90-konto. Pengarna som samlas in förmedlas till de insatser där de behövs som mest. Några exempel på insatser som behöver extra bidrag just nu är:

  • Psykologisk första hjälpen och psykosocialt stöd till barn och familjer som förlorat allt i jordbävningen i Syrien.
  • Utbildning till ukrainska barn på flykt genom vårt digitala utbildningsprogram Can’t Wait to Learn.
  • Utbildning av lokal personal inom psykosocialt stöd (behovet av stöd i krigsdrabbade områden är enormt, genom att utbilda personal på plats når vi fler barn på ett effektivt sätt)

Genom partnerorganisationer

Ibland är det svårt att nå fram med humanitära insatser. Därför jobbar vi många gånger med partnerorganisationer på plats i konfliktdrabbade områden. Organisationer som redan är etablerade och känner till kontexten bäst. Då stöttar War Child med finansiella insatser men även med utbildning och stöd inom våra expertisområden.

Viktigast för War Child är alltid att rätt stöd når fram till barn och familjer så effektivt som möjligt. Det är viktigt för oss att du har förtroende för att vi har kunskapen att förmedla din gåva utifrån de behov som finns. Här kan du läsa mer om vår organisation och även ta del av War Childs internationella årsrapport.