warchild

“Många av flickorna jag träffat tycker att utbildning är den viktigaste vägen till förändring”

April 9, 2019

War Child har under flera år arbetat tillsammans med TPO Uganda för att stötta barn och unga i landet. De var en av organisationerna som Embla Kullberg träffade under sin resa.

War Childs medarbetare Embla Kullberg har nyss kommit hem från en resa till Uganda, ett av länderna där War Child arbetar för att stötta barn som upplevt krig. Under första veckan besökte Embla Kyaka II, ett stort område där flyktingar fått tillåtelse att bosätta sig.

I det här området ska War Child starta upp Team Up tillsammans med två lokala organisationer. Initiativet är utarbetat av War Child för att stötta barn i grundskolan med psykosocialt stöd.

Team Up kommer att starta upp i fyra olika skolor i området där det idag bor omkring 80 000 flyktingar, främst från Kongo. De som kommer att driva projektet är unga vuxna som själva lever i flyktingområdet och som har upplevt krigets påverkan.
– Det känns fint att se att War Childs projekt inte bara gör skillnad för de barn som får vara delaktiga utan även för lokalsamhället i stort. Många av barnen jag träffade under mitt besök får ta ett stort ansvar och lever idag under väldigt svåra förutsättningar. Man märker att det finns ett stort behov hos dem att bara få vara barn igen.

Efter besöket i Kyaka II reste Embla vidare till Amudat som ligger i nordöstra Uganda, nära gränsen mot Kenya. Området ligger långt från övrig bebyggelse och förhållandena är tuffa.
– Regnet i år är ovanligt sent vilket gör att tillgången till mat och vatten är extremt dålig. Torkan påverkar såklart alla. Man märkte till exempel att tillgången till vatten är ett stort problem, för vissa är det en hel dags arbete att gå och hämta vatten.

I Amudat träffade Embla bland annat ledare och myndighetspersoner för att prata om flickors rättigheter. Samtal som blir underlag i en förstudie som War Child just nu genomför.
– Livet som tjej i Amudat är allt annat än enkelt. Från åtta års ålder riskerar flickor att bli bortgifta och utsättas för könsstympning. Något som delvis är ett resultat av den stora fattigdomen. Flickor drömmer om att gå i skolan men det är verkligen inte en självklarhet. En del föräldrar tycker inte att det är nödvändigt för dem att gå i skolan och vill hellre att de ska hjälpa till hemma. För andra är det en för stor kostnad.

Viljan att förändra är stor bland de lokala ledarna och många av de lokala organisationerna har jobbat med olika projekt för att stärka flickors rättigheter. Men många gånger är det svårt att få projekten finansierade.
– Många av flickorna jag träffat tycker att utbildning är den viktigaste vägen till förändring och därför är det såklart tufft att se att så många flickor aldrig ges möjligheten att gå i skolan.

Men efter att ha pratat med många engagerade vuxna och sett den inneboende styrkan i många av de utsatta flickorna finns det hopp om en ljusare framtid.
– Det finns otroligt mycket idéer och vilja till förändring bland lokalbefolkningen är stor men det krävs mycket gemensamma krafter för att nå dit. Och det är en anledning till varför vi är här just nu. För att se hur vi kan jobba tillsammans för att få till relevanta projekt som ger flickorna en bättre framtid.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..