warchild

Explosionen i Beirut – tre månader senare

November 4, 2020

Libanons huvudstad Beirut är fortfarande mitt i en humanitär kris, tre månader efter den ödeläggande explosion som skakade staden. En ekonomisk kopplas har lämnat miljontals människor utan riktig mat och skydd och samtidigt försätter coronapandemin att skapa oro.

Konsekvenserna efter den stora explosionen i Beiruts hamn är fortsatt märkbara såhär tre månader senare. Tillgången till mat är kraftigt begränsad på grund av den förstörda hamnen och skadade infrastrukturen i staden.

Världsbanken har rapporterat att en miljon människor i Libanon i dag lever i fattigdom. Tiotusentals hem som skadades i explosionen har fortfarande inte reparerats och 300.000 människor lever fortfarande utan ett riktigt hem.

Påverkan på barnen i Libanon har varit extra tydlig. I denna typ av krissituation är barn exponerade för många stora risker. De kan lättare bli utsatta för fysiskt våld och samtidigt är de psykiska påfrestningarna enorma. Siffror från UNICEF visar att omkring hälften av alla barn som på något sätt påverkats av explosionen (ca. 600.000 barn) är i akut behov av psykosocialt stöd.

Jobbet med att upprätthålla psykiskt välmående fortsätter

War Child jobbar med både lokala och internationella organisationer för att bistå med psykosocialt stöd till barn och familjer som upplevt chock och trauma. Tillsammans med UNICEF och andra organisationer har War Child upprättat tält i området Karantina där vi jobbar med barns psykiska hälsa genom lekar och spel. Aktiviteterna är utformade för att stötta barn så att de kan uttrycka vad de gått igenom och bearbeta sina trauman.

Under dagarna som följde explosionen lyckades vi nå över 500 barn som besökte våra aktivister från olika delar av staden. Ett uppsökande team bidrog även genom att söka upp drabbade familjer och utvärdera deras behov till stöd.

Att möta akuta behov

Vår ambition att upprätthålla säkerhet och psykiskt välmående hos barnen i Beirut kan vara svår om inte basala behov, så som mat och någonstans att bo, tillgodoses först. Därför har vi under dessa månader även ingått ett partnerskap med det libanesiska socialministeriet för att kunna dela ut matpaket till utsatta familjer.

Under den första fasen av detta initiativ i september försågs 600 familjer med mat- och hygienpaket och under nästkommande fas nåddes lika många familjer. War Child har även jobbat tillsammans med lokala partner för att kunna leverera mat till över 600 familjer i avlägsna områden så som Wadi Khaled, Ribat Beddawi, FoH Koura och Yamoune.

Säkra tillgången till undervisning och skydd

Vårt team i Libanon fortsätter sitt arbete med att ge barnen tillgång till utbildning genom innovativa distanslösningar. War Childs digitala utbildningsinitiativ Can’t Wait to Learn och vårt utbildningsprogram för yngre barn har anpassats för att kunna levereras på distans genom inspelade filmer som nås via mobil.

Eftersom många påverkas av nedstängningar och restriktioner på grund av pandemin jobbar vi aktivt med film och meddelanden via telefon för att se till att upprätthålla stöd till de barn som behöver det som mest.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..