warchild

Därför är gratis vaccin och en rättvis fördelning av doserna livsviktig för barn i krig

March 5, 2021

Utöver den ofattbara mängd människoliv som har gått förlorade, har coronapandemin lett till katastrofala utmaningar för krigsdrabbade barns sociala tillvaro och psykiska hälsa, likväl deras utbildningsmöjligheter. Här förklarar vi hur säkerställandet av en rättvis tillgång till COVID-19-vaccinet kan förhindra förekomsten av en förlorad generation barn och hur War Child tar ställning mot den orättvisa som nu råder.

EN VÄRLDSOMFATTANDE KRÄNKNING MOT RÄTTEN TILL GOD HÄLSA

Ojämn tillgång till COVID-19-vaccinet har visat sig vara ett direkt angrepp mot miljontals människors rätt till tillräcklig hälsostandard – vilket riskerar resultera i en global fysisk och psykisk hälsokris vars like inte har skådats på decennier. Av de hundratals miljoner vaccin-doser som hittills har administrerats, har 75 procent tilldelats enbart inom tio länder. Utöver det, så har inte en enda vaccindos ännu nått de 2,5 miljarder människor som bor i världens 130 låg- och medelinkomstländer.

Världshälsoorganisationen (WHO) har meddelat att de planerar att vaccinera 27 procent av befolkningen i länder med lägre inkomster till slutet av 2021: men enbart “om prognosen blir som förväntat – och det är ett stort om.” Detta utelämnar fortfarande 73 procent av människorna i dessa länder, som inte kan räkna med att vaccineras, även under de mest optimistiska beräkningarna blir verklighet.

LÄKEMEDELSJÄTTARNAS ROLL

Krisen eldas på av globala vaccintillverkare som aktivt har prioriterat sin vinst framför liv. Hittills har inte ett enda av dessa företag varit villiga att fritt dela sin hälso-teknologiska kunskap, immateriella rättigheter, produktionsprocesser eller data med andra tillverkare.

Detta har en direkt påverkan på den globala vaccinproduktionen, samt leveransen av prisvärda och livsviktiga vacciner, fördelade på en rättvis grund. Som resulterat så är det enbart de aktörer som har råd med vaccinet som får tillgång till det.

På grund av den begränsade tillgången kommer konfliktdrabbade barn att genomlida ökade ekonomiska och sociala svårigheter. Det kommer även att ta längre tid för dem att kunna återgå till utbildning och de kommer samtidigt uppleva ett minskat socialt skyddsnät.Eftersom vuxna i barnens närhet också drabbas hårt av pandemin så minskat barnens tillgång till stöd från föräldrar och andra vuxna.

War Child vill omedelbart få ett slut på denna orättvisa. Redan nu kan du bidra genom att stödja det europeiska medborgarinitiativ som sätter vår hälsa framför läkemedelbolagens vinster.

VARFÖR OMEDELBAR HANDLING BEHÖVS

För det första begränsar de sociala åtgärder som implementerats för att stoppa spridningen av COVID-19 barns förmåga att hantera befintlig ångest i det vardagliga livet. Det riskerar att ökar deras stressnivåer ytterligare. Detta gäller speciellt de barn som redan lider av psykisk ohälsa. En rättvis tillgång till vaccinet skulle förbättra situationen för dessa barn avsevärt.

För det andra begränsar de införda sociala åtgärderna barns förmåga att få tillgång till stöd, resurser och försörjning som de vuxna i deras liv till stor del bidrar med. När barn, särskilt flyktingar, internt fördrivna eller tillhörande andra marginaliserade grupper, inte får det nödvändiga stöd de behöver från vuxna i deras liv, påverkas deras utveckling både på kort och lång sikt, ofta med bestående men. Rättvis tillgång till vaccinet placerar då föräldrar, vårdgivare och främst mentala hälso- och psykosociala stödarbetare i en mycket starkare position för att stötta barnen.

För det tredje löper barn, som tvingas ut ur skolan under en kris, högre risk för barnmisshandel, försummelse och ett tidigt skolavbrott. Detta gäller speciellt för flickor. Det skyddsnät som skolan många gånger innebär försvinner vanligtvis med krisen. Rättvis tillgång till vaccinet skulle därför skydda dem mer och ge lättare tillgång till utbildning och övrigt vuxenstöd.

ATT JOBBA MOT ORÄTTVISAN

War Childs position för att behandla krisen är att garantera krigsdrabbade barn och deras omgivning en rättvis, prisvärd och direkt tillgång till COVID-19-vaccinet. Detta skulle innebära:

  • Att minimera ytterligare psykiska påfrestningar som barn upplever under pandemin.
  • Större tillgång till psykosocialt stöd genom föräldrar och vårdnadshavare.
  • Förbättring av barns tillgång till utbildning, sjukvård och skydd.

För att kunna uppnå detta uppmanar War Child att allt humanitärt stöd till konfliktdrabbade barn innehåller specifika åtgärder för att säkerställa rättvis, prisvärd och omedelbar tillgång till COVID-19-vaccinet. Detta kan uppnås genom att:

  • Säkerställa att alla alla tillverkare av vaccin mot COVID-19 förbinder sig till att dela sin kunskap, immateriella rättigheter och data om vaccinen, som då gör det möjligt för andra producenter över hela världen att maximera sin produktion av vaccinet och påskynda slutet av pandemin.
  • Se till att regeringarna tillhandahåller nödvändig finansiering för att säkerställa en rättvis, prisvärd och jämt fördelad tillgång till vaccinet för alla barn, oavsett deras socioekonomiska situation.

Du kan redan nu bidra till den internationella ansträngningen att prioritera rättvisa framför vinst genom att skriva under ”European Citizens Initiative” för rättvis tillgång till vaccinet.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..