warchild

14 FÖR 14

May 3, 2017

För de barn War Child hjälper gör varje krona skillnad! Idag arbetar War Child med barn som flytt från krig och konflikt i 14 krigsdrabbade länder runt om i världen. Med oss får barnen bearbeta sina trauman, leka och lära. På så sätt återfår de tron på framtiden och växer upp till hela vuxna. Förra året stöttade vi 360 000 barn, men många, många fler behöver vår hjälp.

Var med och bidra! Swisha 14 kr till 900 55 47. #14för14

Colombia. Ett av våra 14 länder. #14för14

Kriget i Colombia har gått i arv i flera generationer. Våldet är idag ständigt närvarande och en naturlig del av barnens liv. Sedan mer än 10 år arbetar vi med tusentals barn i några av landets mest oroliga regioner. Mycket av jobbet handlar om hur man respekterar varandra och lever sida vid sida. För om du vuxit upp i krig måste du ju aktivt lära dig hur det är att leva i fred.

 

DR Kongo. Ett av våra 14 länder. #14för14

Situationen i DR Kongo är våldsam och instabil, främst i de östra områdena. Våra insatser i landet fokuserar mycket på utbildning. Cirka sju miljoner barn i landet förnekas skolgång och därmed möjlighet till framtid. Vi jobbar även mycket med psykosocialt stöd, skydd och utbildning för de tiotusentals flyktingbarnen som kommer från Burundi.

Syrien. Ett av våra 14 länder. #14för14

Inbördeskriget i Syrien är inne på sitt sjunde år. Över 4,8 miljoner har flytt. Av dessa är två miljoner barn. Vi arbetar hårt med att stötta tusentals syriska barn som nu befinner sig i de närliggande länderna. Till våra Safe Spaces kan barnen komma för bearbeta sina trauman, leka och lära. Här får de vara barn igen.

Sudan. Ett av våra 14 länder. #14för14

Sedan självständigheten 1956 har inbördeskrig och oroligheter rasat i Sudan. Sedan början av 1980-talet har över 1,5 miljoner människor mist sina liv. Även om fredsavtal ingicks 2005 pågår det på vissa platser mot gränsen till Sydsudan strider än idag. Till följd av kriget har många barn tvångsförflyttats, missat många år av skolgång och tappat tron på framtiden. Kan man inte läsa, räkna och skriva krymper ju ens möjligheter avsevärt. Vi kämpar med barnen för att det inte ska hända.

Sydsudan. Ett av våra 14 länder. #14för14

Sydsydan är ett ungt land. Både som stat och som befolkning. Hela 51% av Sydsudaneserna är under 18 år. Och självständigheten från Sudan kom till så sent som 2011. Det är fortfarande oroligt i Sydsudan. Vårt arbete här utgår, som i alla länder vi jobbar i, från vår speciella Deals-metod. Det är en kreativ arbetsprocess som stöttar barnen i hur de ska klara av det dagliga livet, bygga självkänsla och kunna återknyta kontakten med andra. För att förbättra utgångsläget för de unga sydsudaneser som aldrig vuxit upp utan krig har vi även speciella Deals-sessioner för föräldrar och andra vuxna i barnens närhet.

Libanon. Ett av våra 14 länder. #14för14

Under de senaste åren har det lilla landet Libanon, med fem miljoner invånare, tagit emot enormt många flyktingar. En stor del, däribland många barn, flyr kriget i grannlandet Syrien. I Libanon finns också cirka en halv miljon palestinska flyktingar (alla siffror om befolkningsgruppers storlek är mycket osäkra, då den senaste befolkningsräkningen skedde 1932). Mycket av vårt arbete i Libanon handlar om att få barnen med olika ursprung att mötas och börja kommunicera med varandra. Här spelar sport en enorm roll. Vid sidan av vår omfattande, dagliga verksamhet har vi därför drivit projektet ”Football unites us” tillsammans med bland annat Unicef och världskända fotbollstränare från Holland. Barnen får möjlighet att ingå i nya lag med varandra och upptäcker på så sätt att det är mer som förenar än skiljer dem åt.

 

Irak, Afghanistan, Jordanien, 3 av våra 14 länder. #14för14

I Irak, där terror och oroligheter skördar liv varje dag, samarbetar vi med Hollands utrikesdepartement för att ge så många barn som möjligt skydd i våra Safe Spaces. I Afghanistan lever 22 miljoner i fattigdom. Här jobbar vi för att fler barn ska få skola och utbildning. Och i Jordanien, där vi bland annat finns på plats i världens näst största flyktingläger Zaatari, skalar vi nu upp vårt fantastiska e-learningprojekt Can’t Wait to Learn. På solcellsdrivna paddor får barnen utanför skolsystemet lära sig räkna, skriva och läsa. På så sätt blir de bättre rustade för framtiden.

Palestina. Ett av våra 14 länder. #14för14

Barnen som växer upp i Palestina lever under mycket hög stress i osäkra förhållanden. De bär ofta med sig upplevelser av våld och attacker som påverkar dem djupt. Den politiska situationen i området gör det svårt att för dem att kunna slappna av och bara vara barn. Här arbetar vi mycket med lokala organisationer, föräldrar och andra vuxna runt barnen för att skapa en positiv och harmonisk miljö som minskar effekterna av den skadliga stressen. Inget krig eller politisk konflikt har någonsin startats av ett barn. Ändå är det de som far allra mest illa.

Burundi. Ett av våra 14 länder. #14för14

Burundi har en våldsam historia. Inbördeskriget mellan de två största etniska grupperna, Hutus och Tutsis, lämnade landet i spillror. Idag är Burundi ett av världens fattigaste länder. Barnen, som utgör mer än hälften av populationen, är oerhört utsatta. Barndödligheten är hög, 25 % av alla tioåringar arbetar och sexuellt utnyttjande är ett stort, men nertystat problem. I Burundi arbetar vi mycket med barns rättigheter, att ge barnen en chans att påverka sin tillvaro och att stärka upp det vuxna nätverket kring barnen. Genom våra metoder får barnen även bearbeta sina upplevelser av krig och verktyg att komma vidare i sin tillvaro.

Centralafrikanska Republiken. Ett av våra 14 länder. #14för14

Centralafrikanska Republiken är på alla sidor omgivet av krig. Oroligheterna i Tchad, DR Kongo och Sudan gör att både konflikter och många flyktingar letat sig in över gränserna till CAR. Halva befolkningen är i behov av akut humanitär hjälp och mängder av barn har kommit ifrån sina familjer på grund av oroligheterna. CAR hamnar i botten när det handlar om hur många barn som har möjlighet att gå i skolan. Över 10 000 barn har sedan 2013 rekryterats som barnsoldater. I CAR arbetar War Child tillsammans med många andra organisationer. Vi fokuserar på barns säkerhet och rättigheter samt utbildning för före detta barnsoldater, som ofta är utstötta ur samhällena.

Sri Lanka. Ett av våra 14 länder. #14för14

26 års inbördeskrig har skapat kaos i Sri Lanka. Fredsavtalet slöts 2009 och året efter, 2010, började War Child sitt arbete i landet. Fortfarande saknas mycket infrastruktur i samhället. Vägarna är ofta dåliga och skolorna ickebefintliga. Enligt Reportrar utan Gränser rankas landet som ett av världens sämsta när det gäller pressfrihet. Barnäktenskap är ett stort problem och barnarbete och trafficking vanligt förekommande.
I Sri Lanka samarbetar vi med lokala organisationer och myndigheter för att förebygga våld, misshandel och utnyttjande av barn. Vi fokuserar mycket på att ge barnen en röst och sprida kunskapen om att barn faktiskt har rättigheter. Det gäller alla barn, överallt.

Uganda. Ett av våra 14 länder. #14för14

Uganda har de senaste åren haft en relativt stabil fred. Dessvärre har konflikterna i grannländerna haft en märkbar destruktiv effekt på landet. Så många som 2000 sydsudaneser flyr nu dagligen över gränsen till norra Uganda. Två tredjedelar av dem är barn. Det humanitära läget är kritiskt och många av barnen har upplevt krigets fasor på nära håll. Genom projektet Recovery, Response, Resilience, Readiness and Opportunity, jobbar vi med barnens återhämtning genom att särskilt stärka deras psykiska välmående. Vår personal ger barnen verktygen för att de ska kunna hitta sin kraft, återfå sin självkänsla och få nytt hopp om framtiden.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..