warchild

INSAMLINGSSTIFTELSEN WAR CHILD SVERIGE

Den svenska insamlingsstiftelsen War Child fick sin stiftelseregistrering sista juni 2016. Och 90-konto senare samma höst. War Child Sverige finns till för att skapa uppmärksamhet kring barns situation i krig, att verka för konfliktdrabbade barns och ungdomars rättigheter samt att samla in pengar till War Childs verksamhet runt om i världen. De pengar vi samlar in överförs till War Child Holland som sedan ser till att de används i våra viktiga projekt för psykosocialt stöd, skydd och utbildning i 15 krigsdrabbade länder. Transparens är mycket viktigt för War Child. Därför sitter vår svenska Generalsekreterare med i War Child Hollands ledningsgrupp och har på så vis full insyn i hur den holländska organisationen fördelar sina pengar.

Vi är också medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras kvalitetskod för insamlingsarbete. Tros att vi bara funnits en kort tid i Sverige har vi redan nu samarbeten med Postkodlotteriets Kulturstiftelse, IKEA Foundation, H&M Foundation, Drottning Silvias stiftelse CATCH och Scania. Från januari 2017 är vi fyra heltidsavlönade personer på Stockholmskontoret. Till vår hjälp har vi många engagerade volontärer och praktikanter.

PROJEKT I SVERIGE

Under den stora flyktingvågen 2015, då mer än 160 000 människor kom till Sverige, såg War Child Sverige ett stort behov av att skapa projekt inom landet. Som internationell organisation har vi över 20 års erfarenhet av att jobba med barn och unga som växer upp i krig eller på flykt, då är det inte etiskt hållbart att inte stötta barnen när de kommer till Sverige. De bär ju på samma erfarenheter och upplevelser, det är bara det att de nu befinner sig på en annan plats.

I dagsläget har vi, tillsammans med Södertälje kommun och Scania, skapat ett projekt för nyanlända tonåringar i Södertälje. Vi hoppas att vi snart ska kunna genomföra våra projekt på fler platser runt om i Sverige. Projekten, som handlar mycket om tillit, självkänsla och respekt, vilar på War Childs noga utarbetade metoder för psykosocialt stöd.

Här hittar du War Child Sveriges årsredovisning för 2021

Laddar..