warchild

GRUNDEN I VÅRT ARBETE ÄR

FN:S BARNKONVENTION

OM BARNS RÄTTIGHETER

OM WAR CHILD

War Childs mål är tydligt. Vi vill hjälpa så många barn som möjligt att bearbeta trauman från krig och väpnade konflikter. När barnen får skydd, undervisning och psykosocialt stöd kan de växa upp till helare vuxna. Då orkar de på sikt bryta cirkeln av våld och skapa sig en fredlig framtid. En sak är säker: barn hör aldrig hemma i krig!

Vill du veta mer om War Child och sättet vi jobbar på? Gå då till om vårt arbete. Du kan även läsa mer i årsrapporten.

Sedan tjugo år arbetar War Child med barn som växer upp i krig. Vi arbetar tillsammans med våra ambassadörer, donatorer, sponsorer, företag och myndigheter, andra organisationer, aktivister och frivilliga. I kapitlet vår historia kan du läsa mer om hur War Child startades.

War Child har en tydlig ’low cost-policy’. Det är viktigt för oss att så lite pengar som möjligt går till administration och så mycket som möjligt till våra program och vår hjälpverksamhet. Men låga kostnader är inte allt. Vi är också noga med effektiviteten. Det är
viktigt att få ut så mycket som möjligt ur varje investerad krona. Först då vet vi att vi gör ett riktigt bra arbete.

VÅR VISION

Barn hör inte hemma i krig. Alla barn har rätt att växa upp i fred, utan våld och rädsla. Varje barn ska ges möjlighet att hitta sin kraft och växa till den person han eller hon vill vara.

War Child skapar förändring. Det gör vi genom att skydda barn från våld och erbjuda dem psykosocialt stöd och utbildning. Våra kreativa och involverande metoder släpper loss barnens inre styrka. På vägen inspirerar vi så många människor vi kan att kämpa för vår sak.

HÄR HITTAR DU WAR CHILDS ÅRSREDOVISNING

HÄR HITTAR DU WAR CHILDS EFFEKTRAPPORT

Laddar..